Thứ 2, 11/12/2023, 07:04[GMT+7]

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Phụ năm 2023

Thứ 2, 23/10/2023 | 15:46:09
11,961 lượt xem
Sáng ngày 23/10, huyện Quỳnh Phụ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố tới dự.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Phụ năm 2023.

Video: 231023_-_KHAI_MAC_DIEN_TAP_HUYEN_QUYNH_PHU.mp4?_t=1698059655

Diễn tập KVPT huyện Quỳnh Phụ năm 2023 với 3 giai đoạn (giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ). Ngay sau khai mạc, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Quỳnh Phụ thực hiện nội dung huấn luyện: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ; phê duyệt kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị và thực hành đánh địch đổ bộ đường không.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và một số nội dung trong diễn tập.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Quỳnh Phụ năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đánh giá khả năng huy động các tiềm lực của địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Thông qua cuộc diễn tập nhằm tiếp tục cụ thể hóa sâu sắc hơn nữa Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới... Đồng thời kiểm nghiệm kết quả xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trong KVPT; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; trình độ tổ chức, chỉ huy, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện và các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sẵn sàng đối phó thắng lợi chiến tranh xâm lược có thể xảy ra. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về mặt quốc phòng, an ninh; kịp thời rút ra những kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang và bổ sung phương án tác chiến phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự diễn tập.

Đồng thời với diễn tập cấp huyện, các xã: Quỳnh Hưng, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Bảo đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã. Công tác quán triệt nhiệm vụ, chuẩn bị, luyện tập, động viên quân nhân dự bị được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang các xã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo theo đúng kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Quỳnh Phụ năm 2023 diễn ra trong hai ngày 23-24/10.

  Nguyễn Cường