Thứ 6, 01/12/2023, 07:11[GMT+7]

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đông Hưng năm 2023

Thứ 4, 08/11/2023 | 16:03:45
9,147 lượt xem
Sáng ngày 8/11, huyện Đông Hưng tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đông Hưng năm 2023.

Video: 081123-khp_kvpt_huy%E1%BB%87n_%C4%91%C3%B4ng_h%C6%B0ng_n%C4%83m_2023.mp4?_t=1699436933

 

Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại biểu Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố.

Các đại biểu tỉnh dự diễn tập. 

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đông Hưng trải qua 2 phần gồm vận hành cơ chế và thực binh, được tiến hành qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Ngay sau khai mạc, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện thực hiện các nội dung huấn luyện: Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; thực hành cơ động, di chuyển một phần cơ quan lãnh đạo của huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang vào căn cứ chiến đấu; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; điều chỉnh quyết tâm; tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm; phê duyệt kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị và thực hành tiến công địch đổ bộ đường không.

Cuộc diễn tập nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh, chủ động chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, lãnh đạo, điều hành giữ vững an ninh chính trị, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương trong mọi tình huống. Qua đó bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ. Thông qua diễn tập kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chủ động phòng, chống làm thất bại âm mưu thủ đoạn phá hoại của địch, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và một số nội dung trong diễn tập. 

Công an huyện báo cáo kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự. 

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đông Hưng diễn ra trong 2 ngày 8 - 9/11/2023. Đồng thời với diễn tập cấp huyện, một số xã và thị trấn Đông Hưng đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Bên cạnh nội dung diễn tập khung theo kế hoạch, các xã còn tham gia thực binh cùng huyện.

Thu Hiền