Chủ nhật, 03/03/2024, 00:55[GMT+7]

Tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 6, 12/01/2024 | 17:46:41
9,161 lượt xem
Chiều ngày 12/1, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp năm 2023, triển khai kế hoạch phối hợp năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, mang lại nhiều kết quả tích cực. MTTQ, các đoàn thể, tổ chức quần chúng và lực lượng vũ trang đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Các thành viên ban chỉ đạo đã phối hợp kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; vận động thành lập mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ, đội tự quản, đội xung kích giữ gìn an ninh trật tự; tích cực hỗ trợ nhân dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tổ chức tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” phù hợp, sát với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các hoạt động chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, xã hội, nhân đạo, từ thiện được quan tâm thực hiện, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Công tác phối hợp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, tổ chức quần chúng, lực lượng vũ trang tiếp tục được chú trọng.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm những kết quả công tác năm 2023; đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả của chương trình phối hợp trong thời gian qua; đồng thời đề nghị thành viên ban chỉ đạo các cấp tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình trong nhân dân để thông tin kịp thời cho cấp ủy, chính quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng, công tác tuyển quân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị và các chỉ đạo của tỉnh để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Nguyễn Triệu