Chủ nhật, 03/03/2024, 23:57[GMT+7]

Tiếp tục xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Thứ 6, 12/01/2024 | 19:39:17
9,323 lượt xem
Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 do UBND tỉnh tổ chức vào chiều ngày 12/1.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Giai đoạn 2019 - 2024, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, việc tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân, công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh đã có bước chuyển biến rõ rệt. Chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về ngày biên phòng toàn dân và nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ngày càng được nâng cao. Nội dung thực hiện ngày biên phòng toàn dân đa dạng, phong phú, gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị. Nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu được triển khai, nhân rộng, góp phần huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt được trong 5 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân. Để tiếp tục xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng; chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33 về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai các nội dung thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với Tỉnh ủy Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025. Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tham gia xây dựng củng cố chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; cải thiện đời sống nhân dân ở các xã, thị trấn ven biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, đoàn kết quân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu vực biên giới biển. Thường xuyên lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; tiếp tục lãnh đạo tạo sự chuyển biến về công tác sẵn sàng chiến đấu huấn luyện, xây dựng chính quy, nhất là trong chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, 47 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 được khen thưởng.

                                                                     Thu Thủy - Anh Dân