Thứ 3, 16/04/2024, 02:00[GMT+7]

Bộ đội Biên phòng Thái Bình: Tập luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Thứ 6, 22/03/2024 | 19:32:43
17,452 lượt xem
Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024, ngày 21 - 22/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) nhằm nâng cao trình độ, năng lực thực hành chuyển trạng thái SSCĐ của chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, phục vụ tốt cho công tác huấn luyện SSCĐ.

Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh triển khai báo cáo đề đạt chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao.

Nội dung luyện tập gồm chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao và làm nhiệm vụ A. Bước vào luyện tập, ngay sau khi nhận được mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ và thông báo về tình hình địch, cán bộ chủ trì và cơ quan thực hiện đầy đủ, thứ tự các bước theo quy định.

Quá trình luyện tập, đơn vị quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu; làm tốt công tác chuẩn bị, nắm chắc các nội dung, thứ tự hành động trong các giai đoạn chuyển trạng thái SSCĐ; tổ chức luyện tập đúng kế hoạch, nghiêm túc, chất lượng. Trên cơ sở kết quả luyện tập, BĐBP tỉnh rút kinh nghiệm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh phương án, văn kiện tác chiến, hoàn chỉnh kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ sát với tình hình nhiệm vụ, thực tế của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ trong giai đoạn mới. Lực lượng hành quân ra căn cứ chiến đấu, khu sơ tán và trú quân đúng vị trí, thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Luyện tập di chuyển lực lương ra khu căn cứ.

Qua gần 2 ngày thực hiện nhiệm vụ, BĐBP tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ; vận hành đúng cơ chế, liên hệ vận dụng sát thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh hiện nay. Qua luyện tập, năng lực, trình độ điều hành của người chỉ huy, trình độ tham mưu của đội ngũ cán bộ cơ quan, đơn vị đã được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đề ra

Hợp Khánh 

(BĐBP Thái Bình)