Thứ 5, 13/06/2024, 08:15[GMT+7]

Phòng Tư pháp Vũ Thư Hướng về cơ sở tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 6, 30/08/2013 | 08:43:18
1,529 lượt xem
Từ đầu năm đến nay, Phòng Tư pháp Vũ Thư đã tham mưu cho các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) với phương châm hướng về cơ sở, nội dung và hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức, hình thành ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện nghiêm mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Phòng Tư pháp Vũ Thư phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động tại cơ sở.

Ngay từ đầu năm, Phòng đã tham mưu cho Hội đồng TTPBGDPL huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai nhiệm vụ TTPBGDPL; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương, phổ biến rộng rãi các văn bản pháp luật mới; tăng cường hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp trong các hội nghị, các buổi họp thôn, xóm kết hợp trợ giúp pháp lý, giải thích những thắc mắc của bà con nhân dân; mở trên 30 hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền các văn bản pháp luật cho hơn 6.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực như giao thông đường bộ, đất đai, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, thừa kế, dân sự, hình sự, vi phạm hành chính...

Phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên theo từng chuyên đề, sát thực tế; phối hợp với Huyện đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật tại Trung tâm hội nghị huyện cho cán bộ chi đoàn, đoàn cơ sở các xã, thị trấn; phối hợp với tư pháp các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tuyên truyền cho các đoàn viên, thanh thiếu niên tại cơ sở thông qua trung tâm học tập cộng đồng địa phương.

Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên thông qua thực hiện Kế hoạch "Ngày pháp luật" tại cơ quan, đơn vị mình. Các hình thức tuyên truyền da dạng phong phú như tổ chức các cuộc thi, sân khấu hóa nội dung tuyên truyền về pháp luật, tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV.

Ngoài ra, Hội đồng TTPBGDPL huyện còn quan tâm đến việc tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở, đối tượng hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. Phòng Y tế huyện tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền các văn bản pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân và cấp phát tài liệu có liên quan cho các đối tượng hành nghề y, dược tư nhân.

Do làm tốt công tác tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng này nên trong những năm qua Vũ Thư không xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân. Phòng Tư pháp huyện cũng phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động tại 5 xã, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia, trực tiếp tư vấn pháp luật cho gần 300 đối tượng thuộc gia đình chính sách, trẻ em và hộ nghèo.

Với phương châm hướng về cơ sở, công tác TTPBGDPL ở Vũ Thư trong những năm qua đã đạt những kết quả đáng khích lệ, từng bước đưa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương đi vào cuộc sống, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức về pháp luật, hình thành ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó làm giảm đáng kể tình trạng vi phạm pháp luật, khiếu nại, tố cáo so với những năm trước, góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Nguyễn Tùng

  • Từ khóa