Thứ 5, 13/06/2024, 08:58[GMT+7]

Kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Ðông Hưng

Thứ 2, 23/09/2013 | 21:39:05
1,517 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-HĐPH, ngày 11/9/2013 của Hội đồng Phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PHTTPBGDPL) tỉnh về kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013, sáng ngày 23/9, đồng chí Phạm Văn Xuyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PHTTPBGDPL tỉnh, cùng các đồng chí thành viên đã kiểm tra công tác TTPBGDPL tại huyện Đông Hưng. Đoàn đã làm việc với UBND huyện, UBND xã Phú Châu.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Phú Châu.

Qua kiểm tra cho thấy công tác TTPBGDPL trên địa bàn huyện Đông Hưng  được triển khai đồng bộ, kịp thời trên tất cả các lĩnh vực; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng PHTTPBGDPL tỉnh đề ra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Công tác TTPBGDPL đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, góp phần ngăn ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Tuy nhiên trong công tác TTPBGDPL trên địa bàn vẫn còn có những hạn chế cần khắc phục như: một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm thường xuyên đến công tác TTPBGDPL; hoạt động của các thành viên Hội đồng PHTTPBGDPL chưa đều…

Để làm tốt công tác TTPBGDPL trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện Đông Hưng cần tập trung  chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm hơn nữa đối với công tác TTPBGDPL; Hội đồng PHTTPBGDPL cấp huyện xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, thường xuyên trang bị, bổ sung các văn bản pháp luật mới cho các thành viên nhằm chủ động trong TTGDPBPL trên phạm vi, ngành, lĩnh vực phụ trách; qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đưa hoạt động TTPBGDPL ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

Tin, ảnh: Nguyễn Tùng

  • Từ khóa