Thứ 7, 22/06/2024, 10:19[GMT+7]

Thành phố Thái Bình Xây dựng khu vực phòng thủ với tiềm lực và sức mạnh toàn diện

Thứ 5, 26/09/2013 | 09:20:48
3,563 lượt xem
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, cấp ủy, chính quyền các phường, xã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, đạt được nhiều kết quả tích cực, xây dựng Thành phố thành KVPT vững chắc, có tiềm lực và sức mạnh toàn diện.

Lực lượng dân quân tự vệ Thành Phố Thái Bình diễu hành trong lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2013. Ảnh: Ngọc Linh

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, Thành phố Thái Bình giữ vị trí trọng yếu trong thế trận phòng thủ của tỉnh. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, cấp ủy, chính quyền các phường, xã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, đạt được nhiều kết quả tích cực, xây dựng Thành phố thành KVPT vững chắc, có tiềm lực và sức mạnh toàn diện.

 

Đánh giá về kết quả xây dựng KVPT của Thành phố, Thượng tá Lại Nam Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Thành phố khẳng định: Trong KVPT Thành phố, tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng - an ninh, sức mạnh toàn diện ngày càng được củng cố và tăng cường. Thành phố đã chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh đó còn thường xuyên rà soát, bổ sung các văn kiện, kế hoạch, phương án chiến đấu, tổ chức hiệp đồng với các lực lượng trong KVPT để chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở…

 

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ phục vụ huấn luyện của lực lượng vũ trang Thành phố Thái Bình trong lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2013. Ảnh tư liệu: Ngọc Linh

 

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung, nhiệm vụ xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT Thành phố nói riêng, đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Căn cứ vào kế hoạch của tỉnh, những năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự Thành phố làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Thành phố xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; định hướng nội dung giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang… Đặc biệt đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho các cấp, các ngành và nhân dân Thành phố nhận thức đầy đủ, sâu sắc nhiệm vụ xây dựng KVPT, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đơn vị thuộc binh chủng tư tưởng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về xây dựng KVPT cho các đối tượng.

 

Đạt được những kết quả nêu trên, theo đồng chí Trần Anh Tuấn, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền các cấp là hết sức cần thiết và đặc biệt quan trọng bởi đây chính là cơ sở cho sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ở Hoàng Diệu, Đảng ủy phường đã ra nghị quyết lãnh đạo xây dựng phường thành KVPT vững chắc. Ban chỉ huy Quân sự tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch tác chiến phòng thủ của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng chí Vũ Văn Liệu, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, qua theo dõi, kiểm tra, đánh giá chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, có 97,5% đảng viên được nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về KVPT; 100% đoàn thể chính trị - xã hội, các nhà trường, tổ dân phố tổ chức quán triệt với trên 70% hội viên, đoàn viên, học sinh và nhân dân tham gia. Ngoài ra phường còn tổ chức 4 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho 235 người thuộc đối tượng 4 và đối tượng 5.

 

Cùng với xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ xây dựng tiềm lực kinh tế trong KVPT Thành phố cũng được cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến các phường, xã thường xuyên quan tâm. Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hay chương trình xây dựng nông thôn mới đều được lồng gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nói chung, xây dựng KVPT nói riêng. Ví dụ như khi tiến hành quy hoạch khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, nông thôn mới, nhất là các công trình kiến trúc cao tầng, Ban chỉ huy Quân sự Thành phố đều tiến hành thẩm định để bảo đảm không ảnh hưởng tới quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT, các công trình chiến đấu, tầm quan sát và phát huy hỏa lực của trận địa phòng không và thông tin liên lạc trong KVPT. Hoặc khi quy hoạch các dự án bưu chính, viễn thông đều kết hợp với mạng thông tin quân sự, bảo đảm 2 yếu tố: rộng khắp, hỗ trợ hiệu quả cho nhau và thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, mọi địa bàn trong KVPT…

 

Đó là trên bình diện Thành phố, còn ở mỗi phường, xã, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng đều được gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc Nguyễn Thanh Tùng cho biết, xã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bắt đầu từ khâu quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, khu dân cư, khu trung tâm xã… Việc xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng bảo đảm sự liên hoàn trong từng thôn, giữa các thôn với nhau và chung trong toàn xã không chỉ đơn thuần là để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp mà còn có thể sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết. Cũng với ý nghĩa đó, trong quy hoạch giao thông, các tuyến nhánh đường thôn ở Vũ Lạc phải bảo đảm bề rộng mặt đường, bình thường phục vụ sinh hoạt, đi lại của bà con nhân dân và 2 loại xe cứu hỏa và cứu thương; trong thời chiến hoặc khi có tình huống xảy ra, các loại phương tiện, xe chuyên dụng của quân đội và công an thực hiện nhiệm vụ đều có thể di chuyển dễ dàng.

 

Những kết quả tích cực Thành phố đã đạt được trong quá trình xây dựng KVPT những năm qua không chỉ được đánh giá trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh mà còn có tác động tích cực tới việc thực hiện các nhiệm vụ khác như xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân... Vì vậy, việc phát huy ưu điểm, khắc phục mặt tồn tại, hạn chế, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng Thành phố thành KVPT vững chắc, có tiềm lực và sức mạnh toàn diện sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân Thành phố trong thời gian tới; thông qua đó góp phần đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Minh Sơn

 

  • Từ khóa