Thứ 5, 13/06/2024, 07:18[GMT+7]

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)

Thứ 4, 09/10/2013 | 20:46:33
3,209 lượt xem
Sáng ngày 9/10, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Bộ đội Biên phòng". Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động quán triệt nghiêm túc nội dung Nghị quyết, kịp thời có chủ trương lãnh đạo, biện pháp triển khai đồng bộ tới các chi bộ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với đơn vị; thường xuyên duy trì chặt chẽ, nghiêm túc quy chế, quy định của cấp ủy và chỉ huy, hiệu lực của người chỉ huy được tăng cường, phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, chất lượng chính trị, nền nếp và hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng các mặt công tác biên phòng, công tác xây dựng đơn vị và công tác xây dựng Đảng bộ đạt kết quả tốt góp phần giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ chỉ huy, chính trị viên được chú trọng và thực hiện đúng quy định. Đã giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, đặc biệt là giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên và cấp ủy các cấp trong đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 51. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị; đồng thời thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; phải luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về phối hợp giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên; thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ chỉ huy, chính trị viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Đào Quyên

  • Từ khóa