Thứ 5, 13/06/2024, 07:37[GMT+7]

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Thứ 5, 24/10/2013 | 20:55:15
1,147 lượt xem
Trong 3 ngày từ 23 đến 25/10, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Thái Thụy tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 130 học viên là cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn.

Các học viên được nghe giảng viên truyền đạt các chuyên đề về: quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; trách nhiệm của chức sắc, chức việc tôn giáo, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; âm mưu, thủ đoạn và phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng; nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng đã giúp các cán bộ, công chức, viên chức và các chức sắc, chức việc tôn giáo hiểu rõ hơn các quan điểm, chính sách về quốc phòng - an ninh, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước để vận dụng tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mạnh Cường

  • Từ khóa