Thứ 5, 13/06/2024, 08:01[GMT+7]

Tiền Hải Tổ chức diễn tập cụm xã

Thứ 5, 24/10/2013 | 20:58:06
1,319 lượt xem
Sáng ngày 24/10, tại UBND xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải tổ chức diễn tập cụm xã Nam Hồng, Nam Hải, Nam Hà và Bắc Hải. Các đơn vị tham gia khung tập với nội dung: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu.

Tình huống giả định HĐND xã Nam Hà họp bất thường, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến

Sau thời gian một ngày, cuộc diễn tập đã kết thúc tốt đẹp, đảm bảo yêu cầu, mục đích đề ra. Qua diễn tập, đánh giá đúng khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ - dự bị động viên, từ đó có kế hoạch xây dựng lực lượng, bổ sung phương án tác chiến phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Cũng trong thời gian diễn tập, Tiền Hải huy động lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên kết hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia làm đường giao thông vào Trạm Y tế xã Bắc Hải với chiều dài 250m, rộng 4m, dày 16cm.

Phan Lợi

  • Từ khóa