Thứ 5, 13/06/2024, 07:57[GMT+7]

Kiến Xương Ðổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật

Thứ 6, 25/10/2013 | 08:59:55
1,421 lượt xem
Từ đầu năm đến nay, Kiến Xương đã quan tâm, có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Nhờ đó đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đoàn công tác Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương).

Ngay từ đầu năm, huyện đã kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng phối hợp Công tác TTPBGDPL; thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác TTPBGDPL cho các thành viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức tập huấn nội dung văn bản pháp luật mới cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện, cán bộ tư pháp, trưởng công an, chủ tịch UBND các xã, thị trấn...

 

Từ đầu năm 2013 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tổ chức 872 buổi tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật cho cán bộ, nhân dân, thu hút 87.000 lượt người tham gia. Với nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Riêng việc truyên truyền, phổ biến và lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Kiến Xương đã tổ chức 42 hội nghị với sự tham gia của hơn 3.000 người, qua đó đã tổng hợp được 76.855 ý kiến đóng góp.

 

Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp Công tác TTPBGDPL huyện luôn duy trì, nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành và địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật. Trong năm qua, Phòng đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thể thao in, sao, cấp phát trên 100 đĩa CD có nội dung TTPBGDPL; tổ chức 10 buổi giới thiệu ảnh về chấp hành Luật Giao thông đường bộ, về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, thu hút hàng vạn lượt người tham dự; phối hợp với Công an huyện biên soạn, phát hành hàng trăm đề cương giới thiệu văn bản pháp luật theo các chủ đề về phòng chống ma túy, mại dâm, cờ bạc, an toàn giao thông...

 

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh và địa phương, Phòng Tư pháp còn tích cực tuyên truyền những cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động, các doanh nghiệp, những văn bản phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của địa phương về phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, giữ gìn ANTT; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân, tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp cận với những kiến thức pháp luật cơ bản nhất thông qua hình thức học ngoại khóa, thi tìm hiểu pháp luật…

 

Ở Kiến Xương, hệ thống tủ sách pháp luật được bố trí tại tất cả các xã, trong đó 9 xã có 2 tủ sách phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật của nhân dân. Cùng với đó, việc TTPBGDPL thông qua hình thức phát hành tài liệu cũng được quan tâm, từ đầu năm đến nay, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các xã, thị trấn phát hàng nghìn tờ rơi, tờ gấp pháp luật với nhiều nội dung phong phú, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức 4 buổi trợ giúp pháp lý lưu động tại 4 xã, thu hút 732 đối tượng tham gia. Qua đây đã tổ chức TTPBGDPL và tư vấn cho gần 200 trường hợp, đã hướng dẫn cho hàng trăm người đến các cơ quan, đơn vị làm thủ tục giải quyết quyền và lợi ích chính đáng. Ngoài ra, với 3 câu lạc bộ phòng chống tội phạm, 37 câu lạc bộ pháp luật tại cơ sở đoàn, 37 câu lạc bộ phòng chống ma túy ở tất cả các xã trong huyện, Kiến Xương đã thực hiện lồng ghép việc TTPBGDPL với hoạt động của câu lạc bộ rất hiệu quả.

 

Có thể nói, công tác TTPBGDPL ở Kiến Xương thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ngăn ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian tới, Kiến Xương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để TTPBGDPL, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên…

Nguyễn Tùng

 

  • Từ khóa