Thứ 5, 13/06/2024, 07:33[GMT+7]

Ðông Hưng Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ 4, 06/11/2013 | 13:56:13
1,490 lượt xem
Trong năm qua, Đông Hưng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đạt kết quả đáng ghi nhận trong việc nâng cao trình độ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm đáng kể các vụ vi phạm pháp luật, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Kiểm tra công tác PBGDPL tại huyện Đông Hưng.

Thực hiện Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Tư pháp huyện Đông Hưng đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL). Mỗi xã có một báo cáo viên pháp luật là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, 100% có trình độ trung cấp Luật - Quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu PBGDPL tại cơ sở. Toàn huyện kiện toàn được 237 tổ hòa giải cơ sở với 1.891 hòa giải viên được phân bố hợp lý theo địa bàn dân cư.

 

Công tác PBGDPL trên địa bàn huyện được triển khai kịp thời trên tất cả các lĩnh vực bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của HĐPHPBGDPL tỉnh đề ra đồng thời đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng ở địa phương. Công tác tuyên truyền thông qua hình thức Câu lạc bộ và trợ giúp pháp lý cũng được chú trọng. Nội dung trợ giúp pháp lý luôn gắn với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng và địa bàn. Năm qua, huyện đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý tại 14 xã với 1.527 người tham gia, đã trợ giúp pháp lý và tư vấn cho 153 đối tượng thuộc chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và người thuộc hộ nghèo. Toàn huyện có 1 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật và 44 câu lạc bộ phòng, chống ma túy với mục tiêu là gia đình các thành viên câu lạc bộ và con em họ không mắc ma túy đã trở thành những tấm gương điển hình, tiên tiến trong phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội ở khu dân cư.

 

Với quyết tâm cao và thực hiện tốt công tác PBGDPL Luật Nghĩa vụ quân sự, Đông Hưng đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2013 với 330 tân binh. Trong đó, điển hình xã Phú Châu, ban đầu chỉ có 02 nguyện vọng đăng ký nghĩa vụ quân sự, nhưng sau khi làm công tác vận động, PBGDPL về quyền và nghĩa vụ của công dân và các văn bản pháp luật về nghĩa vụ quân sự xã Phú Châu đã thừa chỉ tiêu giao quân.

 

Các tổ hòa giải của 237 thôn, năm 2013 đã tiến hành hòa giải thành 598/658 vụ việc đạt tỷ lệ 90%. Thông qua công tác hòa giải, các hòa giải viên đã tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư. 100% xã, thị trấn có tủ sách pháp luật.

 

Ngoài ra, công tác xét xử lưu động cũng tăng so với năm trước. Năm 2013, Tòa án nhân dân huyện tiến hành đưa ra xét xử 17 vụ án 23 bị cáo, thông qua công tác xét xử vừa có tính chất tuyên truyền vừa răn đe, ngăn ngừa các loại tội phạm, đồng thời có ý thức tốt hơn trong việc chấp hành pháp luật trong nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. 6 tháng đầu năm huyện tiếp nhận 460 lượt người với 129 việc. Trong đó, UBND cấp xã tiếp 315 lượt người gồm 90 việc, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 5 lượt người và 2 vụ việc. Tại trụ sở tiếp dân UBND huyện tiếp 94 lượt với 145 người gồm 39 vụ việc so với cùng kỳ năm ngoái giảm 51 lượt, 105 người.

 

Công tác PBGDPL của huyện Đông Hưng thời gian qua đã xây dựng một cơ chế phối hợp đồng bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm tính chủ động của các ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương đối với công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân, ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tô Hoàng

(Sở Tư pháp)

 

  • Từ khóa