Thứ 5, 13/06/2024, 07:02[GMT+7]

Phòng Tư pháp huyện Vũ Thư Ðơn vị dẫn đầu công tác tư pháp khối huyện năm 2013

Thứ 6, 08/11/2013 | 09:14:44
1,532 lượt xem
Năm 2013, Phòng Tư pháp huyện Vũ Thư tiếp tục có những bước đột phá mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu, có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác. Phòng đã được Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp Thái Bình công nhận là đơn vị dẫn đầu công tác tư pháp trong khối phòng tư pháp của các huyện, thành phố.

Vũ Thư tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở, Ngày pháp luật.

Ngay từ đầu năm, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Vũ Thư đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp huyện đã tích cực tuyên truyền, PBGDPL trên các hội nghị báo cáo viên và hội nghị tuyên truyền pháp luật ở 30/30 xã, thị trấn. Các hội nghị này được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh. UBND 30 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể các văn bản pháp luật.

 

Phòng Tư pháp cũng chủ động xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản cấp huyện và cấp  xã ban hành theo từng quý trong năm. Thông qua các buổi giao ban công tác tư pháp theo địa bàn cụm phòng Tư pháp đã tiến hành rà soát, kiểm tra văn bản do HĐND, UBND xã, thị trấn ban hành. Năm 2013, Hội đồng nhân dân huyện ban hành 10 Nghị quyết, UBND huyện ban hành 6.756 Quyết định và 10 Chỉ thị; cấp xã ban hành 47 văn bản quy phạm pháp luật, 4.490 văn bản áp dụng pháp luật. Qua kiểm tra cho thấy các văn bản ban hành đều đúng thẩm quyền, hầu hết các địa phương trong huyện đã xây dựng được quy trình ban hành văn bản, chất lượng văn bản được bảo đảm, tỷ lệ văn bản sai về thể thức đã giảm, không có văn bản nào có nội dung trái quy định pháp luật phải đề nghị bãi bỏ.

 

Toàn huyện đã thực hiện kiện toàn tổ chức các tổ hòa giải, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ và vai trò trách nhiệm của các tổ viên tổ hòa giải. Thời gian qua 224 tổ hòa giải với 1.680 tổ viên tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải thành 503/608 vụ việc (đạt 82,7%), góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giảm số lượng các vụ việc phải chuyển đến các cấp có thẩm quyền giải quyết.

 

Năm 2013, Phòng Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thái Bình tổ chức thực hiện 2 đợt trợ giúp pháp lý lưu động ở 13 xã, tiến hành trợ giúp pháp lý được hơn 300 vụ việc. Bên cạnh đó, việc trợ giúp pháp còn được thực hiện qua các cộng tác viên trợ giúp pháp lý của huyện, địa điểm của tổ đặt tại phòng Tư pháp thường xuyên có người trực để giải đáp kịp thời những thắc mắc về pháp luật của nhân dân. Hàng tuần tổ cộng tác viên trợ giúp pháp lý đã giải quyết hàng chục công việc liên quan đến tất cả các lĩnh vực như chế độ chính sách, đất đai, môi trường, hôn nhân gia đình…

 

Trong thời gian tới Phòng Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền các văn pháp luật quan trọng về đất đai, môi trường, chế độ chính sách, an toàn giao thông,... đặc biệt tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các quy định về đất đai, thừa kế, phân chia tài di sản thừa kế… để phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tập trung chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở trong việc thực hiện một số nhiệm vụ mới như: Theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường trách nhiệm Nhà nước, xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính… để xứng đáng với danh hiệu đơn vị dẫn đầu.

Tô Hoàng

(Sở Tư pháp)

 

 

  • Từ khóa