Thứ 5, 13/06/2024, 08:35[GMT+7]

Lực lượng vũ trang tỉnh Điểm sáng trong xây dựng môi trường văn hóa

Thứ 5, 21/11/2013 | 08:45:58
1,546 lượt xem
Những năm qua, việc xây dựng môi trường văn hóa của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã giành được những kết quả quan trọng, góp phần cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Lực lượng vũ trang Thành phố Thái Bình trong lễ ra quân huấn luyện năm 2013. Ảnh: Thành Tâm

Đạt được kết quả trên là do Đảng ủy - Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng môi trường văn hóa. Trong Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ và nghị quyết lãnh đạo hằng năm, quý, tháng của Đảng bộ Quân sự tỉnh, các tổ chức Đảng trực thuộc và Đảng ủy quân sự các huyện, thành phố đều xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện việc xây dựng môi trường văn hóa. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị  trong LLVT tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bảo đảm sát, đúng với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và có tính khả thi cao. Quá trình tổ chức thực hiện, đã chủ động lồng ghép nội dung, chỉ tiêu xây dựng môi trường văn hóa với phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức học tập đầy đủ các nội dung giáo dục chính trị cho các đối tượng; triển khai nghiêm túc, có chất lượng việc học tập các chuyên đề về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" hằng năm; tiến hành chặt chẽ, có hiệu quả việc đăng ký phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách, chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giáo dục về âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và cán bộ, chiến sĩ LLVT tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu do Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương phát động như: Thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống LLVT Quân khu 3; thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, Luật Dân quân tự vệ, Pháp luật về biên giới quốc gia, cuộc thi "Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình làm theo lời Bác"... Thông qua các hoạt động trên, đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, nêu cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc xây dựng các thiết chế văn hóa cũng được quan tâm đúng mức. Bộ CHQS tỉnh đã đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho các hoạt động, sinh hoạt của bộ đội, thường xuyên bảo đảm đủ số đầu báo và các tạp chí; xây dựng và phát huy có hiệu quả tủ sách pháp luật trong các đơn vị thường trực; thực hiện tốt việc bảo đảm số đầu báo Quân đội nhân dân cho 286 ban CHQS xã, phường, thị trấn và 63 ban CHQS các cơ quan, tổ chức trong tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức duy trì tốt việc đọc báo, xem truyền hình, thông báo thời sự đúng quy định. Kết quả kiểm tra toàn diện cuối năm đối với cán bộ, chiến sĩ cả về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 83% khá giỏi. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức và tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh đạt kết quả tốt.

Lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2013 huyện Vũ Thư. Ảnh: Minh Đức

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị thường xuyên củng cố, xây dựng doanh trại khang trang sạch đẹp, cải tạo và nâng cấp nơi ăn, ở, làm việc cho cán bộ, nhân viên trị giá hàng chục tỷ đồng; gắn việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa với nội dung Cuộc vận động xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết, kỹ năng sống, kỷ luật, pháp luật, xây dựng lối sống, hành vi ứng xử văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức quán triệt học tập Quy định về những điều đảng viên không được làm, các chỉ thị có liên quan về quản lý văn hóa và dịch vụ văn hóa, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội; chấp hành chỉ thị của Bộ Quốc phòng về không uống rượu, bia say, không uống rượu, bia trong giờ hành chính, không sử dụng chất ma túy; các quy định về an toàn giao thông, văn hóa giao thông... Đồng thời đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật, do vậy đã có tác dụng giáo dục thiết thực.

Thời gian tới, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, đưa văn hóa quân sự thấm sâu vào đời sống bộ đội, bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương.

Trần Nguyên
(Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh)

 

  • Từ khóa