Thứ 5, 13/06/2024, 07:44[GMT+7]

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014

Thứ 6, 27/12/2013 | 21:23:10
1,224 lượt xem
Chiều ngày 26/12, tại Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2013, triển khai công tác PBGDPL năm 2014.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh.

Năm 2013, hoạt động PBGDPL của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, các đoàn thể tổ chức thực hiện công tác PBGDPL đồng bộ, hiệu quả. Hoạt động PBGDPL đã đi vào nền nếp theo chương trình, kế hoạch cụ thể, được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; hình thức, biện pháp PBGDPL được đổi mới. Các ngành thành viên trong Hội đồng tích cực, chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề; nhiều đơn vị, địa phương đầu tư kinh phí thực hiện PBGDPL có hiệu quả như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, huyện Đông Hưng…

Năm 2014, các thành viên trong Hội đồng tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân; hoàn thành việc kiện toàn và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng; tiếp tục đẩy mạnh triển khai 7 Đề án về PBGDPL; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong PBGDPL; tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra công tác PBGDPL.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của nhân dân đã đóng góp hiệu quả vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khẳng định vai trò quan trọng của Hội đồng PBGDPL trong việc góp phần đưa luật pháp đến gần với người dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành thành viên tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền, PBGDPL trong năm 2014.

Đào Quyên

  • Từ khóa