Thứ 5, 13/06/2024, 07:44[GMT+7]

Bộ đội biên phòng Thái Bình Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo

Thứ 2, 30/12/2013 | 11:07:40
1,182 lượt xem
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BÐBP) Thái Bình luôn chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ BÐBP tuyên truyền, phổ biến pháp luật biên giới quốc gia cho ngư dân ven biển.

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, Bộ chỉ huy BÐBP tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã khẳng định: công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về chủ quyền biển, đảo là một trong những giải pháp quan trọng cần phải đẩy mạnh trong hệ thống các giải pháp nhằm thực hiện thành công Chiến lược. Vì vậy, trong những năm qua, Bộ chỉ huy BÐBP tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò nòng cốt, là lực lượng xung kích đi đầu trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Cán bộ, chiến sĩ BÐBP đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân; tăng cường tuyên truyền biển, đảo, giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia, trong đó có Luật Biên giới quốc gia và Luật Biển Việt Nam; phổ biến đến người dân các hiệp định, hiệp nghị về biên giới, vùng biển mà Việt Nam đã ký kết với các nước; chủ trương, đường lối của Ðảng, Nhà nước về giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Ðông; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; những chủ trương phát triển kinh tế biển của tỉnh…

Nhờ đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc. Thông qua tuyên truyền góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển của tỉnh, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Bộ chỉ huy BÐBP tỉnh còn phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo biên soạn bộ tài liệu “Phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về chủ quyền biên giới biển và hải đảo Việt Nam trong các cơ sở giáo dục tỉnh Thái Bình” giảng dạy tại các lớp chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trung tâm học tập cộng đồng và giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các cơ sở giáo dục khác.

Tài liệu gồm 3 chuyên đề, tập trung vào các nội dung chính: Những vấn đề chung về biển, đảo Việt Nam; Vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và một số chủ trương, đường lối của Ðảng, Nhà nước đối với biển, đảo trong giai đoạn hiện nay; Biên giới quốc gia và trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ở mỗi chuyên đề, ngoài những kiến thức chung về biên giới quốc gia còn có những nội dung riêng của Thái Bình, đồng thời quy định rõ những mục tiêu cần đạt đối với người học, những kiến thức cần ghi nhớ và câu hỏi suy ngẫm về trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tài liệu được sử dụng tại trung tâm học tập cộng đồng 14 xã, thị trấn ven biển, bước đầu đem lại hiệu quả.

Song song với các hoạt động của Bộ chỉ huy BÐBP tỉnh, các đồn, đơn vị biên phòng đóng quân tại cơ sở cũng có nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Ðăng Dũng, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Trà Lý cho biết: “Nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo, đơn vị đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện tích cực, thường xuyên thông qua công tác vận động quần chúng của đơn vị, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách và đội ngũ đảng viên tham dự sinh hoạt ở các chi bộ.

Với sự sáng tạo trong tuyên truyền, vận động đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả như: thông qua các hội nghị chuyên đề; hội thi; sinh hoạt của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; các hoạt động văn hóa văn nghệ; các hình thức sân khấu hóa... Trong quá trình tuyên truyền, đơn vị luôn chú trọng tuyên truyền đến những ngư dân thường xuyên làm ăn trên biển và nuôi trồng thủy hải sản tại khu vực bãi triều ven biển. Thông qua tuyên truyền, nhận thức và trách nhiệm của nhân dân về biên giới quốc gia và bảo vệ biên giới quốc gia được nâng lên rõ rệt”.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ BÐBP trong thời gian qua, nhận thức cũng như ý thức trách nhiệm đối với việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là nhân dân sinh sống trên khu vực biên phòng được nâng lên rõ rệt. Ðây là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc.

Ðào Quyên

  • Từ khóa