Thứ 5, 13/06/2024, 07:16[GMT+7]

Sơ kết chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2013

Thứ 6, 03/01/2014 | 19:25:59
1,227 lượt xem
Ban chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và BVTQ năm 2013, xác định phương hướng, nhiệm vụ phối hợp hoạt động năm 2014. Đại tá Bùi Đình Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Ảnh: Thành Tâm

Năm 2013, các hoạt động phối hợp đã diễn ra toàn diện, có chiều sâu, nền nếp với nhiều điểm nhấn, đạt hiệu quả thiết thực như: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành phong trào có tính xã hội hóa cao; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng…

Năm 2014, nội dung chương trình phối hợp tiếp tục tập trung vào đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng, chống làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Tiếp tục phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng – an ninh; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện tốt chính sách xã hội và các phong trào, các cuộc vận động do các tổ chức và địa phương phát động.

Đào Quyên

 

  • Từ khóa