Thứ 5, 13/06/2024, 07:04[GMT+7]

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát năm 2013

Thứ 3, 07/01/2014 | 20:47:12
976 lượt xem
Sáng ngày 7/1, tại Hưng Hà, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Ðảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các huyện, thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát năm 2013; triển khai phương hướng, nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, giám sát năm 2014. Ðồng chí Phạm Văn Ðắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đại diện UBKT các huyện, thành ủy ký kết thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010 – 2015 (sửa đổi, bổ sung).

 

Năm 2013, UBKT Ðảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các huyện, thành ủy tăng cường công tác phối hợp; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ðảng ủy Quân sự và các huyện, thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Ðã thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị địa phương; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy trình, giữ vững tính Ðảng, tính nguyên tắc, lựa chọn phương pháp hợp lý, phù hợp với thực tiễn; kịp thời khắc phục những vướng mắc trong hoạt động quân sự góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

 

Hội nghị đã thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát giữa UBKT Ðảng ủy Quân sự tỉnh với UBKT các huyện, thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ðắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà UBKT Ðảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các huyện, thành ủy đạt được trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp.

 

Ðồng chí đề nghị trong thời gian tới, UBKT Ðảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các huyện, thành ủy tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, yêu cầu của việc phối hợp kiểm tra, giám sát; chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nắm vững nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2014 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Dân quân tự vệ; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, ủy viên UBKT, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Ðảng bộ Quân sự; kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Ðào Quyên

 

  • Từ khóa