Thứ 5, 13/06/2024, 08:45[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thứ 6, 17/01/2014 | 19:33:58
1,254 lượt xem
Sáng ngày 17/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý (TGPL) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tại điểm cầu Thái Bình

Các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

Sau 2 năm triển khai Chiến lược phát triển TGPL đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, mạng lưới tổ chức TGPL và mạng lưới hỗ trợ hoạt động TGPL ở cơ sở được củng cố, kiện toàn với 63 trung tâm TGPL, 199 chi nhánh đặt tại các huyện và liên huyện. Hiện nay, cả nước có 483 trợ giúp viên pháp lý, tỷ lệ trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho người được TGPL ngày càng tăng. Sau 2 năm, các tổ chức TGPL thực hiện 231.830 vụ việc với tổng số người được TGPL là 240.176 người trong đó có 136.253 người nghèo và người dân tộc thiểu số. Với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đề ra trong Chiến lược, công tác TGPL đã trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của người được TGPL góp phần ổn định tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Để đẩy mạnh chiến lược phát triển TGPL giai đoạn 2014 – 2016, các nhiệm vụ được chỉ đạo thực hiện là: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về TGPL, huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động TGPL, rà soát tính hiệu quả của tổ chức TGPL Nhà nước và đội ngũ người thực hiện TGPL; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về TGPL, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động TGPL… Giai đoạn 2017 – 2020, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật TGPL sửa đổi, bổ sung; chuyển dần đội ngũ trợ giúp viên pháp lý thành luật sư; nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện TGPL và tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TGPL.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện Chiến lược trong 2 năm qua và yêu cầu trong thời gian tới Bộ Tư pháp cần nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đề án đổi mới TGPL bảo đảm TGPL hoạt động hiệu quả, phù hợp với từng vùng miền và điều kiện kinh tế - xã hội ở từng địa phương nhằm nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo các ngành, địa phương cần rà soát, kiểm tra và đề xuất các giải pháp để khắc phục các mục tiêu, chỉ tiêu chưa hợp lý; chấm dứt các chi nhánh, câu lạc bộ TGPL hoạt động không hiệu quả, tăng cường đội ngũ TGPL để giải quyết có hiệu quả các vụ tố tụng gây bức xúc trong nhân dân; Bộ Tư pháp cần tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nâng cao chất lượng tham gia TGPL, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người được TGPL.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh không thành lập thêm các chi nhánh, câu lạc bộ TGPL mới, tập trung củng cố, hoàn thiện các chi nhánh, câu lạc bộ TGPL cũ, kiên quyết chấm dứt các chi nhánh, câu lạc bộ TGPL hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động TGPL tại địa phương.

Đặng Anh

 

 

  • Từ khóa