Thứ 5, 13/06/2024, 08:33[GMT+7]

Sở Tư pháp Ðơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối Nội chính năm 2013

Thứ 2, 20/01/2014 | 14:00:02
1,025 lượt xem
Kết thúc năm 2013, ngành tư pháp Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tư pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Một khu dân cư phường Hoàng Diệu (Thành phố Thái Bình). Ảnh: Hiền Trâm

 

Sở Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp HÐND và UBND tỉnh thực hiện việc lấy ý kiên nhân dân tham gia góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 

Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức 1.161 hội nghị, hội thảo, tọa đàm với 24.790 lượt người tham gia trên 54.800 ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; in 547.825 cuốn tài liệu (bản so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992), 600.000 phiếu xin ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đối với hộ gia đình, 200.000 phiếu xin ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đối với cá nhân và 24.000 hướng dẫn cách ghi và tổng hợp phiếu xin ý kiến.

 

Do có sự tham gia tích cực và trách nhiệm của ngành tư pháp nên công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ở Thái Bình được thực hiện kịp thời, nghiêm túc và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

 

Năm 2013, Sở Tư pháp tiếp tục kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng văn bản, bảo đảm 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được thẩm định trước khi ban hành; thường xuyên kiểm tra, rà soát các quy định của tỉnh đã ban hành nhằm loại bỏ những mâu thuẫn, chồng chéo, tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư, kinh doanh. Trong năm, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã thẩm định 35/35 văn bản QPPL; tự kiểm tra 1.009 văn bản QPPL và tiếp nhận kiểm tra theo thẩm quyền 975 văn bản QPPL. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3116/QÐ-UBND về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2013, trong đó tập trung theo dõi việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm triển khai có hiệu quả, nhận thức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng được nâng lên. Sở Tư pháp đã phối hợp với các ngành trình UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa 37 thủ tục hành chính của các ngành: nội vụ, y tế, nông nghiệp; công bố 235 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung 301 thủ tục hành chính và thay thế, bãi bỏ 251 thủ tục hành chính. Ðồng thời đã tổ chức đánh giá tác động 05 thủ tục hành chính quy định tại 05 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

 

Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo hiện việc chuyển giao công chứng các giao dịch về bất động sản từ Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh cho tổ chức hành nghề công chứng. Các tổ chức hành nghề công chứng đã đáp ứng nhu cầu công chứng và bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của các tổ chức, cá nhân. Năm 2013, toàn tỉnh đã thực hiện chứng thực 998.987 bản sao và 63.300 chữ ký và cấp 4.337 phiếu lý lịch tư pháp cho tổ chức và công dân.

 

Tiếp tục thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã tham mưu UBND cấp tỉnh, cấp huyện triển khai hàng loạt các hoạt động tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ngày 09/11 hàng năm - một sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng, được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi công dân.

 

Ngoài ra, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ban hành các kế hoạch thực hiện các đề án theo Quyết định số 1133/QÐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, như kế hoạch thực hiện Ðề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”, Ðề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”, Ðề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Ðài Phát thanh Truyền hình tỉnh giai đoạn 2013 - 2016”… Ðồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật về đất đai, giao thông, môi trường; về quốc phòng, an ninh; về quản lý và sử dụng pháo nổ; về các chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo. Trong năm, các cấp, các ngành và địa phương đã tổ chức 10.597 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 1,7 triệu lượt người.

 

Các hoạt động hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trợ giúp pháp lý miễn phí tiếp tục được duy trì và có kết quả tích cực, tạo được niềm tin cho doanh nghiệp và người dân. Toàn tỉnh đã hòa giải thành 3166 vụ việc trong tổng số 3944 việc, đạt 80,3%; tổ chức TGPL lưu động tại 64 xã; thực hiện tư vấn 858 vụ việc cho 858 lượt người, trong đó có 16/27 vụ việc theo đề nghị của cơ quan tiến hành tố tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng diện được trợ giúp pháp lý miễn phí.

 

Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Tư pháp còn làm tốt vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh đối với các lĩnh vực khác, như: phối hợp giải quyết các vướng mắc về đất đai, cưỡng chế, tham gia giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của người dân…

 

Với những thành tích đã đạt được, vừa qua, Sở Tư pháp Thái Bình đã được Khối thi đua Nội chính suy tôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua; được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối Nội chính năm 2013; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 4 đơn vị thuộc Sở và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và cho 3 cá nhân.

Ngọc Hiển

(Sở Tư pháp)

 

 

  • Từ khóa