Thứ 2, 27/05/2024, 08:05[GMT+7]

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Thứ 4, 05/03/2014 | 20:19:45
2,905 lượt xem
Ngày 5/3, Ðảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương cho 198 cán bộ chủ chốt các cơ quan đơn vị, sĩ quan cấp tá Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Đại tá Hoàng Chí Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai Nghị quyết số 28 – Hội nghị Trung ương 8 – khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Tới dự có các đồng chí: Thượng tá Vũ Quốc Chương, Phó trưởng phòng Tổ chức - Cục Chính trị Quân khu 3; Ðàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị và sĩ quan cấp tá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”;  “Việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua”; “Ðổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Ðánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31/12/2013 của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. 

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch của Ðảng ủy Quân sự tỉnh; hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tất Đạt

  • Từ khóa