Thứ 2, 27/05/2024, 07:03[GMT+7]

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ 2, 17/03/2014 | 10:07:41
1,360 lượt xem
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT), những năm qua, Ðảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tích cực, đạt kết quả cao.

Hoạt động nghiên cứu pháp luật tại cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Ðể thực hiện tốt công tác PBGDPL, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng PBGDPL, chăm lo xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên các cấp. Hội đồng PBGDPL thường xuyên tham mưu cho Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xây dựng chương trình giáo dục pháp luật với nội dung phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng, phối hợp với chính quyền địa phương tham gia tổ chức các chuyên đề PBGDPL.

 

Thiếu tá Phạm Ðức Chung, Trợ lý giáo dục pháp luật Ban Tuyên huấn Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị LLVT trong tỉnh luôn thực hiện tốt công tác PBGDPL cho 100% cán bộ, chiến sĩ. Cùng với việc tham mưu cho Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt các nội dung trong kế hoạch PBGDPL cho các thành viên trong Hội đồng PBGDPL, xây dựng và bổ sung các chuyên đề giáo dục pháp luật, lồng ghép với các chuyên đề học tập nghị quyết, giáo dục chính trị”. Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, Hội đồng PBGDPL thông qua các buổi sinh hoạt, nói chuyện thời sự, đọc báo hàng ngày để cung cấp thông tin vi phạm kỷ luật, pháp luật đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Từ những biện pháp đó đã góp phần nâng cao nhận thức, tính tự giác và ý thức chấp hành kỷ luật quân đội.

 

Thượng tá Trần Hữu Nội, Trưởng ban Tuyên huấn Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Ðể công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, chúng tôi đã tổ chức phổ biến, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, mô hình sinh động. Ðồng thời sử dụng nhiều kênh thông tin đại chúng trong hoạt động PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ”.

 

Thực hiện Quyết định số 1133/QÐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Ðề án tại Quyết định số 409/QÐ-TTg ngày 9 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung giới thiệu các chuyên đề trọng tâm liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện kỷ luật, tác phong của cán bộ, chiến sĩ.

 

Ðối với quần chúng nhân dân, Ban CHQS các cấp phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, các văn bản mới, chính sách mới... Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Ðể tăng cường công tác PBGDPL, cơ quan quân sự các cấp còn phát động các phong trào thi đua như thanh niên với xây dựng chính quy, rèn luyện, kỷ luật, ngày pháp luật, giờ pháp luật, thanh niên với văn hóa giao thông…, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên LLVT tham gia. Ngoài ra, các đơn vị còn tích cực xây dựng các mô hình “Tủ sách pháp luật” tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ chủ động học tập, nghiên cứu.

Tất Đạt

  • Từ khóa