Thứ 2, 27/05/2024, 06:30[GMT+7]

Hưng Hà Xây dựng thế trận phòng không nhân dân

Thứ 3, 08/04/2014 | 21:41:27
2,658 lượt xem
Công tác phòng không nhân dân (PKND) là một nội dung quan trọng trong kế hoạch phòng thủ, nhằm phòng tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả khi địch tấn công bằng đường không. Những năm qua, Ban chỉ đạo công tác PKND huyện Hưng Hà đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 65/2002/NÐ-CP của Chính phủ về công tác PKND, góp phần xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc.

Huấn luyện dân quân tự vệ tại xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà.

Hàng năm, từ huyện đến các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tự vệ đã chủ động triển khai nhiệm vụ công tác PKND gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) và quần chúng nhân dân.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về PKND được Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện tổ chức chặt chẽ, từ việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, nội dung, bố trí giáo viên… cho đến việc tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Thông qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc tham gia xây dựng lực lượng và thế trận PKND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Chính trị viên Ban CHQS Hưng Hà cho biết: “Trong năm 2013, huyện đã mở được 9 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 1.500 lượt cán bộ, trưởng, phó các ban, ngành của huyện và 35 xã, thị trấn. Ban chỉ đạo công tác PKND phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Ðào tạo phổ biến các nội dung về công tác PKND cho hơn 90.000 học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn. Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh, nhất là công tác PKND đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân trong công tác PKND”.

Ðể duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác PKND, Ban chỉ đạo công tác PKND huyện luôn quan tâm xây dựng lực lượng PKND có số lượng hợp lý, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, coi trọng nâng cao chất lượng toàn diện. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo Ban CHQS tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên phòng không, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) phòng không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hàng năm, Ban CHQS huyện giao chỉ tiêu cho từng cơ sở sắp xếp, biên chế lực lượng DQTV bảo đảm tỷ lệ 1,28% dân số, xã có trung đội cơ động, thôn có tiểu đội tại chỗ và các tổ đảm bảo. Chấp hành chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh, lực lượng phòng không DQTV, DBÐV của Hưng Hà đều được tham gia các lớp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự bảo đảm nội dung, quân số, kết quả kiểm tra đạt trên 90% khá, giỏi.

Ðặc biệt, trong những năm qua huyện đã chỉ đạo và tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 4 cụm xã (23 xã). Trong diễn tập thực binh sử dụng các lực lượng phòng không DQTV và tổ bộ binh bắn mục tiêu bay áp dụng các tình huống đánh địch đổ bộ đường không và đánh địch tập kích hỏa lực đường không đạt kết quả cao.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao trình độ chỉ huy, điều hành, sử dụng vũ khí trang bị, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Chính trị viên Ban CHQS Hưng Hà cho biết thêm: “Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND, Ban chỉ đạo công tác PKND huyện đầu tư kinh phí sửa chữa, duy tu các công trình quân sự, vũ khí, trang bị kỹ thuật theo định kỳ hàng năm, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PKND.

Ban chỉ đạo công tác PKND chủ động phối hợp với các ban, ngành, xã, thị trấn xây dựng các phân đội phòng không, tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu cao, tích cực tham gia phòng chống cháy nổ, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai”. Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác PKND huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn động viên sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ PKND, xây dựng thế trận phòng không vững chắc trong tình hình mới.      

 

Tất Ðạt

  • Từ khóa