Thứ 2, 27/05/2024, 08:21[GMT+7]

Phòng chống ma túy, mại dâm Cần đồng bộ, quyết liệt

Thứ 3, 15/04/2014 | 19:40:54
1,460 lượt xem
Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành và nhân dân trong tỉnh, công tác phòng chống ma túy, mại dâm và cai nghiện phục hồi đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy vậy, những hạn chế, tồn tại của công tác này vẫn cần tìm các giải pháp phù hợp để thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện phục hồi đạt hiệu quả.

Giờ học nghề của các học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Thành phố Thái Bình. Ảnh: Đình Tùng

 

Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Công tác đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt. Trong năm 2013, Ðội kiểm tra liên ngành của tỉnh về phòng chống tệ nạn mại dâm đã kiểm tra 58 cơ sở; Ðội kiểm tra liên ngành các huyện, thành phố cũng thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, góp phần phòng ngừa phát sinh tệ nạn mại dâm. Ngành chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, triệt phá 9 vụ hoạt động mại dâm.

 

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và Thành phố đã tiếp nhận cai nghiện cho hơn 440 học viên bắt buộc. Công tác tiếp nhận, cắt cơn, phục hồi sức khỏe bảo đảm đúng quy trình, khá hiệu quả. Các mô hình “Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm”, “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa giảm tác hại về phòng chống HIV trong phòng chống mại dâm” được tích cực triển khai thí điểm với các hoạt động thiết thực.

 

Những hoạt động trên đã phần nào ảnh hưởng tích cực đối với nhận thức, ý thức  về phòng chống ma túy, mại dâm của cộng đồng. Tuy nhiên theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tình hình tệ nạn mại dâm và nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn có chiều hướng gia tăng. Các tụ điểm phức tạp về ma túy không chỉ có ở địa bàn thành phố mà còn xuất hiện ở các vùng nông thôn. Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng.

 

Theo số liệu điều tra, toàn tỉnh có gần 6.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Nguyên nhân là do lao động đi làm ăn xa mắc nghiện trở về địa phương. Bên cạnh đó, tình trạng vận chuyển buôn bán ma túy vẫn diễn biến phức tạp dẫn đến người nghiện sau cai dễ dàng tiếp cận ma túy gây tái nghiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thực sự tập trung cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nội dung tuyên truyền chưa sâu và thiếu các hướng dẫn thực hành kỹ năng phòng ngừa. Công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức. Nhận thức quan điểm về công tác phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi và sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền chưa đầy đủ, chưa quyết liệt. Công tác quản lý địa bàn, nhân khẩu ở một vài địa phương còn lỏng lẻo, tạo điều kiện cho các hoạt động trá hình phát triển.

 

Ðể công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy và cai nghiện phục hồi đạt hiệu quả, cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả cai nghiện tại trung tâm, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn để người nghiện tiếp cận các dịch vụ dạy nghề, vay vốn tạo việc làm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác tại cộng đồng, trị liệu tâm lý phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện. Xây dựng thí điểm và thực hiện hiệu quả mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Cung cấp kiến thức về ma túy, nghiện ma túy, dự phòng, điều trị nghiện ma túy trong cộng đồng dân cư. Tăng cường huy động các nguồn lực của Nhà nước, các tổ chức xã hội và gia đình đối tượng trong công tác cai nghiện phục hồi. Ðẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Tăng cường đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm hoạt động mại dâm, buôn bán ma túy trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý và tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm tạo sức mạnh trong đấu tranh phòng, chống ma túy, mại dâm, đẩy mạnh hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi tại cộng đồng dân cư.

Ngọc Hân

 

  • Từ khóa