Thứ 2, 27/05/2024, 07:23[GMT+7]

Công an huyện Tiền Hải Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Thứ 7, 03/05/2014 | 15:03:42
3,392 lượt xem
Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân và các lực lượng vũ trang Tiền Hải đã đoàn kết đấu tranh đập tan mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, góp phần vào chiến công đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Ðại đội 4 dân quân gái (Ðông Lâm, Tiền Hải ) trực chiến trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Ảnh: Tư liệu

 

Trong thời kỳ đấu tranh chống đế quốc Mỹ, Tiền Hải là địa bàn trọng điểm địch tổ chức các hoạt động chống phá, gây mất ổn định tình hình. Trước tình hình đó, Công an huyện Tiền Hải đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch trấn áp các đối tượng phản động, tránh tư tưởng xao động của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân và các lực lượng vũ trang Tiền Hải đã đoàn kết đấu tranh đập tan mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, góp phần vào chiến công đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

 

Ðầu tháng 8/1954, bọn phản động dựa vào thế của ủy ban quốc tế giám sát đình chiến công khai hoạt động, gây ra làn sóng di cư. Trung tuần tháng 9/1954, chúng cấu kết với phần tử xấu ở khu Nam Tiền Hải bí mật chuẩn bị vũ khí, phương tiện âm mưu kích động giáo dân gây rối, gây bạo loạn, đòi di cư. Tu sĩ Mịch và bọn cốt cán xứ Thanh Châu đã hai lần vận động, tập trung hơn 1.000 giáo dân đấu tranh với chính quyền xã đòi di cư  vào Namon>. Chúng còn phát cho mỗi người một cây tre, nói là “nếu Việt Minh phá cầu không cho đi thì dùng tre bắc cầu” nhưng thực chất là để làm vũ khí đánh trả nếu ta ngăn cản.

 

Ngày 21/9/1954, chúng dụ dỗ, lôi kéo, kích động hơn 5.000 giáo dân về xứ Trung Ðồng biểu tình, hô khẩu hiệu phản động, đòi di cư. Một số nơi, chúng xúi giục phụ nữ chửi bới và đánh lại cán bộ, bộ đội trong lúc đến vận động nhân dân. Thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 18/8/1954 của Tỉnh ủy Thái Bình, Công an huyện Tiền Hải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của những tháng đầu sau ngày hòa bình lập lại do đó đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kết hợp chặt chẽ các lực lượng đấu tranh ngăn chặn.

 

Tháng 9/1954 Công an huyện phối hợp với chính quyền cơ sở vận động hơn 5.000 đồng bào công giáo ở khu Ðông Thành ở lại nhà. Ðầu năm 1955, khi tổ điều tra quốc tế về kiểm tra, giám sát tại Tiền Hải, ta tổ chức hơn 1.000 người ra gặp, đưa trên 1.000 đơn tố cáo địch, phản đối âm mưu dụ dỗ giáo dân di cư vào Nam của chúng. Ðể đẩy mạnh công tác vận động giáo dân, ta còn tập hợp một đoàn gồm những người bị cưỡng bức di cư trở về đi mít tinh, vận động cho 769 người và đến 44 gia đình giải thích để họ kịp ở lại. Ðối với những nơi giáo dân ra đi, tài sản chưa kịp bán, lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương niêm phong, bảo quản, không để phần tử xấu trộm cắp, hôi của. Trong chiến dịch chống âm mưu cưỡng ép giáo dân di cư vào Nam, lực lượng công an đã tham gia rất tích cực, vừa trấn áp bọn phản động vừa vận động giáo dân ở lại, đã phá được hầu hết các vụ tập trung lớn, nhỏ.

 

Nhằm đối phó với âm mưu gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, ngày 28/6/1964,  Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải ra nghị quyết “Về nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo sẵn sàng chiến đấu”, xác định vị trí quan trọng của huyện về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đồng thời chỉ ra các mục tiêu chủ yếu, trọng điểm, phương án tác chiến khi chiến tranh xảy ra. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trên, lực lượng công an huyện tiếp tục đẩy mạnh phân hóa rõ địch, ta để phục vụ công tác đấu tranh trấn áp những phần tử xấu, làm trong sạch địa bàn, mất chỗ dựa của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Ðồng thời Công an huyện tập trung đẩy mạnh phong trào bảo vệ trị an; đã sơ bộ xét duyệt và phân loại các đối tượng phản cách mạng, trong đó số đối tượng chính trị 2.416 tên, loại nguy hiểm 107 tên, loại chống đối 343 tên; lập 82 hồ sơ đối tượng cần bắt khi có đột biến, từ đó tạo chuyển biến vững chắc về an ninh trật tự, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.

 

Lực lượng công an huyện cùng các ngành tiếp tục mở đợt cải tạo tề, ngụy ở 17 xã, các xã khu Ðông, khu Nam, Tây Phong, Tây Ninh đã cơ bản hoàn thành. Phong trào bảo vệ trị an tiếp tục được củng cố và phát triển, các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, lồng nội dung bảo vệ trị an vào các mặt công tác Ðảng, phong trào thi đua sản xuất và chiến đấu như đảng bộ, chi bộ 4 tốt, thanh niên 3 sẵn sàng, phụ nữ 3 đảm đang, dân quân quyết thắng. Công tác phòng không nhân dân diễn ra liên tục, bền bỉ, có hiệu quả. Mọi làng xã đều xây dựng hệ thống công sự, hầm hào bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

 

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, thế hệ cán bộ,  chiến sĩ Công an huyện Tiền Hải hôm nay không ngừng phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, của nhân dân.

Vũ Tiến

 

  • Từ khóa