Thứ 2, 27/05/2024, 06:42[GMT+7]

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghe Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo nội dung công tác trọng tâm

Thứ 4, 14/05/2014 | 23:09:35
1,981 lượt xem
Chiều ngày 14/5, UBND tỉnh đã tổ chức họp nghe Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo một số nội dung quan trọng. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua Dự thảo về việc thành lập Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh Thái Bình.

Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo có trách nhiệm tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng quản lý, bảo vệ vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương nâng cao hiệu quả bảo vệ vùng chủ quyền biển đảo của tỉnh; đề xuất xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trong vùng biển theo đúng chính sách pháp luật. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các đề án về xây dựng, phát triển  kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ tài nguyên môi trường trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Hội nghị cũng triển khai một số nội dung về thủ tục xây dựng cầu tàu của Hải đội 2 huyện Thái Thụy, kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia, kế hoạch diễn tập phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn trên biển...     

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Giao cho Phòng Ngoại vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát văn bản của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, tham mưu với UBND tỉnh kiện toàn thành lập Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Về công tác xây dựng cầu tàu của Hải đội 2, đồng chí yêu cầu các ngành tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng để triển khai xây dựng công trình theo tiến độ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung tuyên truyền Công ước Liên hợp quốc về Luật biển; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xử lý, giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa