Thứ 3, 21/03/2023, 20:50[GMT+7]

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Chủ nhật, 15/05/2022 | 19:52:25
4,305 lượt xem
Chiều ngày 15/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn huyện học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu là ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, cán bộ và hội viên nòng cốt hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn được quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm: Tổng quan chung về báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và các chuyên đề: xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội nhiệm kỳ 2022-2027; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả...

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, giải đáp các vấn đề nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết nhiệm vụ; nắm bắt những nội dung nêu ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII để nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả trong quá trình thực hiện tại cơ sở.

Nguyễn Cường