Thứ 5, 05/10/2023, 03:56[GMT+7]

"Xây" và "chống" ở Bắc Kạn

Thứ 7, 04/06/2022 | 23:50:54
484 lượt xem
Thời gian qua, với phương châm xây dựng Ðảng vững từ cơ sở và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ mỗi đảng viên, Ðảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo. Qua đó, đã tạo nên chuyển biến trên nhiều lĩnh vực.

Hội đồng tư vấn nhân sự sát hạch để bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

"Xây" vững từ cơ sở

Bên cạnh những giải pháp thường xuyên, thời gian qua, Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo về phát triển Ðảng, sát hạch cán bộ lãnh đạo quản lý và tinh gọn bộ máy. Những năm trước, dù tỷ lệ đảng viên trên tổng số dân cao nhưng Bắc Kạn vẫn có thôn, bản "trắng" đảng viên. Câu chuyện xóa thôn "trắng" đảng viên nhưng vẫn bảo đảm chất lượng đảng viên là khó khi ở đây hầu hết là các thôn, bản vùng cao, xa xôi, dân cư thưa thớt, thanh niên trẻ chủ yếu đi làm xa. Bắc Kạn là một trong những tỉnh đầu tiên giải thể các chi bộ cơ quan xã trước khi có chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ðến nay, tỉnh đã hoàn thành công việc này ở tất cả các chi bộ xã, phường, thị trấn. Ðảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được đưa về sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú và những thôn "trắng" đảng viên, ít đảng viên.

Việc này không chỉ giúp xóa thôn "trắng" đảng viên, giảm chi bộ sinh hoạt ghép mà còn nâng cao chất lượng chi bộ thôn, bản. Ðảng viên là cán bộ, lãnh đạo xã, phường nhờ đó cũng sâu sát hơn với thực tiễn, cơ sở, vừa tuyên truyền, vận động cũng vừa là người triển khai. Nhờ cách làm đó, cùng với chú trọng tạo nguồn phát triển Ðảng, đến nay, Bắc Kạn đã không còn thôn "trắng" đảng viên. Tỉnh có 1.253 chi bộ thôn sinh hoạt độc lập và chỉ còn 27 chi bộ thôn sinh hoạt ghép; tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 11% số dân, thuộc diện cao của cả nước. Chất lượng đội ngũ đảng viên nâng lên so với năm 2010. Tỷ lệ đảng viên có trình độ học vấn: trung học phổ thông tăng 12,45%, thạc sĩ (tương đương) tăng 2,39%, đại học tăng 12,76%, cao đẳng tăng 3,59%.

Bắc Kạn là một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện hình thức sát hạch để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các ứng viên sẽ xây dựng, trình bày chương trình hành động, trả lời câu hỏi của Hội đồng tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ luân chuyển. Anh Hoàng Văn Khởi, lãnh đạo cấp phòng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham gia kỳ sát hạch bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và là người được bổ nhiệm. Anh Khởi cho biết, kỳ sát hạch diễn ra công khai, minh bạch. Mỗi ứng viên đều có cơ hội để thể hiện khả năng của mình từ diễn thuyết cho tới đưa ra những ý tưởng để phát triển khu công nghiệp tỉnh trong thời gian tới.

Cùng với nâng cao chất lượng cán bộ, Bắc Kạn cũng là một trong những tỉnh tiên phong thực hiện tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Tính đến hết năm 2021, đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, Bắc Kạn đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm 19 phòng và tương đương thuộc thuộc sở, ban, ngành và tương đương (từ 144 xuống còn 125 phòng); giảm 16 phòng và tương đương thuộc UBND, HÐND cấp huyện (từ 104 xuống còn 88 phòng); giảm 111 đơn vị (từ 499 xuống còn 388 đơn vị). Sau sáp nhập, tỉnh đã giảm 14 đơn vị hành chính cấp xã. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý đã thực hiện giảm 212 biên chế công chức, 1.112 biên chế viên chức; tinh giản biên chế 629 người.

"Chống" từ xa

Xây dựng cơ bản là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Vì vậy, thời gian qua, Ðảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều chỉ thị, trong đó chỉ rõ, cấm cán bộ can thiệp vào công tác này. Cũng vì đó mà phát sinh tâm lý "ngại" chỉ đạo về công tác xây dựng cơ bản của thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đối với các địa phương được phân công phụ trách, làm giảm hiệu lực giám sát của cấp ủy. Ðây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của Bắc Kạn trong bốn tháng đầu năm 2022 thuộc hàng thấp nhất cả nước.

Căn cứ vào thực tiễn, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo, yêu cầu Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy kiểm điểm công tác giải ngân tại các kỳ họp định kỳ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu, có lộ trình từng việc cụ thể. Người đứng đầu cấp ủy các cấp phải có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân. Từ tháng 4/2022, Tỉnh ủy Bắc Kạn yêu cầu thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phương phải có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện chỉ đạo về công tác giải ngân. Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Bắc Kạn Trần Công Hòa cho biết, có sự vào cuộc của cấp ủy các cấp thì vừa huy động cả hệ thống chính trị thúc đẩy giải ngân cũng vừa kiểm tra, giám sát chặt chẽ bảo đảm phòng, chống hiệu quả tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Với phương châm phòng là chính, Bắc Kạn cũng triển khai nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2022, Bắc Kạn yêu cầu đối với tập thể trong kế hoạch làm theo Bác phải có ít nhất ba nội dung cam kết, gồm: tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị; khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tham gia giúp đỡ cơ sở xây dựng nông thôn mới. Ðối với cá nhân, phải xác định, cam kết ít nhất ba việc, gồm: nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, xã hội. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn Trần Thị Lộc cho biết, đưa việc học tập, làm theo Bác vào các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, Bắc Kạn đã cụ thể hóa các văn bản với nhiều cách làm sáng tạo như: Tổ chức triển khai đợt sinh hoạt "tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa"; thực hiện Nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả việc cam kết làm theo Bác của cá nhân, tập thể hằng năm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; sáng tạo trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cán bộ… Từ năm 2010 đến 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp của tỉnh đã tiến hành kỷ luật đối với 900 lượt đảng viên (có 214 cấp ủy viên), trong đó khai trừ 141 đảng viên (trong đó có 15 cấp ủy viên) đã cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn Phương Thị Thanh cho biết, tỉnh gắn kết việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Mục tiêu là tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần nghị quyết. Ðảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng; luôn lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo nhandan.vn