Thứ 4, 31/05/2023, 10:39[GMT+7]

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ đối tượng 3 và tương đương

Thứ 2, 20/06/2022 | 14:57:03
12,755 lượt xem
Sáng ngày 20/6, tại Trung đoàn 568, Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh (QP - AN) tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 3 và tương đương năm 2022.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn.

Gần 200 học viên tham gia lớp học sẽ được truyền đạt 21 chuyên đề gồm các bồi dưỡng kiến thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động đối ngoại, dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN; các chuyên đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; quán triệt những yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh trong tình hình mới...

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP - AN; nâng cao nhận thức, trách nhiệm làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trịnh Cường