Thứ 4, 31/05/2023, 10:09[GMT+7]

Bộ đội Biên phòng Thái Bình: Phấn đấu 100% cán bộ được học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Thứ 3, 09/08/2022 | 15:42:10
1,655 lượt xem
Sáng ngày 9/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) dành cho đối tượng 3 gồm các đồng chí sĩ quan cấp bậc quân hàm thiếu tá, trung tá; sĩ quan, chỉ huy các đơn vị có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,5 đến dưới 0,7.

Đại tá Tống Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn.

Trong 3 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt những nội dung cơ bản về: Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội, hoạt động đối ngoại; dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Quán triệt những nội dung cơ bản về biên giới quốc gia, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; những yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương trên từng cương vị, nhiệm vụ, chức trách được giao, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

 Hợp Khánh
(BĐBP tỉnh)