Thứ 4, 31/05/2023, 07:31[GMT+7]

Thông báo kết quả kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ 4, 17/08/2022 | 10:08:31
594 lượt xem
Chiều 16/8, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3, phát biểu tại buổi làm việc

Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Trong 10 năm qua (2011-2021), Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đơn vị chức năng thuộc Bộ tiến hành 195 cuộc thanh tra gồm: thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã nhận được là 9.043 đơn, trong đó có 3.696 đơn không đủ điều kiện xử lý, 5.347 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo không phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng nên không có vụ việc chuyển cơ quan điều tra. Thanh tra Bộ cũng đã phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Bộ giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm...

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc quán triệt, phổ biến các văn bản của Đảng, quy định của pháp luật liên quan tới lĩnh vực được kiểm tra chưa đầy đủ, kịp thời, nhất là ở cấp đơn vị, đảng ủy, chi bộ trực thuộc; việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng chưa sâu sát, chưa quyết liệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3, ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn, góp phần hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác tự kiểm tra trong nội bộ, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Bộ cần rà soát, nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền và tham mưu ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ nhằm hạn chế các sơ hở, bất cập có thể lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực và gây khó khăn, vướng mắc. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra một số lĩnh vực, dự án đầu tư dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, chú ý một số lĩnh vực nổi cộm như: đấu thầu mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản,...

Đồng thời, Bộ chỉ đạo đơn vị chức năng rà soát các kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm hình sự chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ theo dõi và đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày