Thứ 5, 25/07/2024, 21:03[GMT+7]

Thành phố Thái Bình: Tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Thứ 6, 26/08/2022 | 18:32:20
4,819 lượt xem
Chiều ngày 26/8, UBND thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cho trưởng các phòng, đơn vị của thành phố và chủ tịch UBND, cán bộ, công chức chuyên môn, trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự các phường, xã.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Giảng viên Sở Tư pháp tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ về xác định hành vi vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính… theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 31/2020 hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành; Nghị định số 118/2021 của Chính phủ và phụ lục biểu mẫu kèm theo Nghị định 118 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 120/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120.

Hội nghị dành thời gian để các đại biểu thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị, địa phương. Qua tập huấn giúp các đại biểu nắm rõ hơn các quy định, kỹ năng nghiệp vụ để tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng. Từ đó, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mai Hiền 

(Đài TT-TH Thành phố)