Thứ 4, 31/05/2023, 10:18[GMT+7]

Bảo đảm an toàn phòng cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke

Thứ 2, 19/09/2022 | 14:52:50
7,141 lượt xem
Trên cả nước, tình hình cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng cũng như các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở này.

Video: 19922-_Bao_dam_an_phong_chay_tai_cac_co_so_SXKD_DV_Karaoke.mp4?_t=1663576463

 

 Trịnh Cường – Kiên Trung