Thứ 5, 05/10/2023, 02:49[GMT+7]

Triển khai kế hoạch giám sát công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thứ 5, 22/09/2022 | 17:24:39
8,440 lượt xem
Chiều ngày 22/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 22922-Thuong_truc_HDND_tinh.mp4?_t=1663849320

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã công bố quyết định thành lập đoàn giám sát và triển khai kế hoạch, dự kiến lịch giám sát về việc tổ chức, triển khai, thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.  

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức giám sát công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh nằm trong chương trình, kế hoạch giám sát toàn khóa của Thường trực HĐND tỉnh. Thông qua giám sát nhằm đánh giá đúng, khách quan, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị giải pháp để tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát chuẩn bị nội dung báo cáo chu đáo, phản ánh đúng thực tế, bám sát đề cương; đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, giải trình vấn đề đoàn giám sát quan tâm và chịu trách nhiệm về tính xác minh, đầy đủ của nội dung báo cáo, chủ động kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện của đơn vị mình. Đồng chí giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lịch giám sát cụ thể, hợp lý, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến công việc chung. Khi tổ chức giám sát phải đúng luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, khoa học, hiệu quả.

Tin: Thu Hiền

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày