Thứ 5, 18/04/2024, 23:46[GMT+7]

Tiền Hải: Luyện tập vận hành cơ chế phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện

Thứ 2, 10/10/2022 | 17:19:43
4,053 lượt xem
Để chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tiền Hải năm 2022, ngày 10/10, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tiền Hải đã tiến hành tổ chức luyện tập phần vận hành cơ chế với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Luyện tập nội dung HĐND huyện Tiền Hải khóa XX tổ chức kỳ họp chuyên đề ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.

Tại buổi luyện tập vận hành cơ chế, huyện Tiền Hải đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc về tổ chức luyện tập, vận hành cơ chế bao gồm các nội dung chủ đạo như: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp quốc phòng; hội nghị Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Đảng ủy Công an huyện thông qua kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Ủy ban quân sự triển khai kế hoạch thiết quân luật; chương trình kỳ họp bất thường của HĐND huyện ra nghị quyết chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ; hội nghị UBND huyện tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho tác chiến phòng thủ…

Việc luyện tập vận hành cơ chế phụ vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện, Tiền Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương trong các nội dung luyện tập bảo đảm đúng nguyên tắc, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng tình huống. Sau mỗi nội dung hội nghị, khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện được các đơn vị góp ý, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm trực tiếp, đề xuất những giải pháp phù hợp, với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tiền Hải năm 2022.

Mạnh Thắng