Thứ 5, 05/10/2023, 04:06[GMT+7]

Giám sát triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 3, 25/10/2022 | 18:30:47
7,174 lượt xem
Chiều ngày 25/10, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 đến năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Video: 251022-GI%C3%81M_S%C3%81T_T%E1%BA%A0I_S%E1%BB%9E_T%C3%80I_NGUY%C3%8AN_V%C3%80_M%C3%94I_TR%C6%AF%E1%BB%9CNG.mp4?_t=1666705800

Từ năm 2018 đến năm 2020, HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 46 dự án. Trong đó có 9 dự án không phải thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; 4 dự án đang triển khai thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; 15 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, 17 dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, 1 dự án HĐND tỉnh đã ký thay thế. Việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cơ bản bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. Với các dự án phải di chuyển nhà ở, chỗ ở, các địa phương chủ động xây dựng khu tái định cư và lập phương án tái định cư. Trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường đã đề xuất biện pháp hỗ trợ khác trình UBND tỉnh để bảo đảm quyền lợi cho người có đất bị thu hồi.

Các đại biểu dự buổi giám sát.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ các vấn đề thành viên đoàn giám sát nêu.

Tại buổi giám sát, các đại biểu trao đổi về kết quả, khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra trong thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Công tác hỗ trợ đào tạo nghề, bảo đảm an sinh xã hội cho các gia đình, cá nhân có diện tích đất bị thu hồi.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án; đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố rà soát lại quy trình, quy định, quy chế, nếu có vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh thì tham mưu để điều chỉnh, giải quyết theo phương châm: vướng đến đâu tháo gỡ đến đó. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến đất đai; công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách, trình tự thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Nâng cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của người đứng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, vướng mắc phát sinh thấu đáo, kịp thời. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình, thủ tục cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác thu hồi đất, kiểm đếm, bồi thường.

 

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày