Thứ 4, 31/05/2023, 00:34[GMT+7]

Tăng cường phối hợp tham mưu về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 3, 15/11/2022 | 21:42:18
471 lượt xem
Chiều 15/11, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác.

Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối; Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Quy chế phối hợp trên cơ sở thống nhất giữa hai cơ quan về phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp.

Theo đó, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối phối hợp thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan.

Công tác phối hợp bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; tích cực, chủ động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ lẫn nhau để mỗi cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông tin trao đổi phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, sử dụng đúng mục đích và được bảo mật theo quy định của Đảng và Nhà nước.


Phát biểu ý kiến chỉ đạo, nêu rõ một số nội dung cụ thể, đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý, hai cơ quan cần tăng cường phối hợp tham mưu chủ trương, chính sách và định hướng lớn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác xây dựng Đảng bộ Khối nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nói riêng. Nhất là phối hợp hoàn thành các Đề án được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho mỗi cơ quan theo Chương trình công tác toàn khóa; các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.


Hai cơ quan phối hợp tham mưu chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Đảng ủy Khối trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua đó góp phần kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; xử lý kịp thời những biểu hiện trái với quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối trong sạch, vững mạnh.

Hai cơ quan quan tâm phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Nhất là, về lĩnh vực, địa bàn, đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng ủy Khối để Ban Nội chính Trung ương tham mưu xử lý theo quy định; phản ánh, cung cấp thông tin về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ trong hai cơ quan để uốn nắn, chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời; tăng cường trao đổi, tập huấn nghiệp vụ giữa hai cơ quan...

Những vấn đề quan trọng cần thảo luận, thống nhất, cơ quan đề nghị phối hợp chủ trì tổ chức họp đại diện lãnh đạo hai cơ quan trước khi quyết định theo thẩm quyền của mỗi cơ quan hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nếu hai cơ quan còn có ý kiến khác nhau thì báo cáo đầy đủ bằng văn bản để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bày tỏ sự thống nhất cao với những điều khoản hai cơ quan đã thống nhất, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị hai cơ quan tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện quy chế phối hợp đến cán bộ, đảng viên; phân công, đôn đốc thực hiện nhằm sớm cụ thể hóa các nội dung đã được ký kết.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày