Thứ 4, 31/05/2023, 06:38[GMT+7]

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) Kiến Xương: Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Thứ 5, 16/02/2023 | 09:10:40
9,984 lượt xem
Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bám sát các nội dung của Nghị quyết và chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, huyện Kiến Xương đã tập trung thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, đạt kết quả thiết thực.

Sản xuất tại Công ty TNHH Logitex (cụm công nghiệp Vũ Ninh, Kiến Xương).

Trên cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế địa phương, huyện đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ban hành nhiều cơ chế, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn.

Ông Phạm Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn song những năm qua kinh tế của Kiến Xương có bước tăng trưởng vững chắc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. So với năm 2013, đến nay tổng giá trị sản xuất tăng gần 1,8 lần, chỉ số năng lực canh tranh vươn lên đứng thứ 2 toàn tỉnh. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung chỉ đạo sản xuất thắng lợi ở tất cả các mùa vụ; tích cực tích tụ ruộng đất, triển khai nhiều dự án phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh cơ giới hóa, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất. Đến nay toàn huyện có 2.367ha sản xuất tập trung có liên kết bao tiêu sản phẩm, có 1.241ha được tích tụ, chiếm 10% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, hình thành 3 mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Nuôi trồng thủy sản được duy trì và phát triển, đã có 3 xã thực hiện nuôi cá trong ao bán nổi với diện tích 10ha bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến năm 2020 toàn huyện có 100% số  xã về đích nông thôn mới. Đến nay, các địa phương tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí, có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được triển khai hiệu quả, đã có 6 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên.

Nghề may công nghiệp ở Kiến Xương tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động.

Trong sản xuất công nghiệp, Kiến Xương quan tâm chỉ đạo và có nhiều cơ chế phù hợp thu hút đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp (CCN) tạo đà bứt phá phát triển kinh tế. Toàn huyện hiện có 7 CCN, đã thu hút được 7 nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng. Một số CCN đã và đang triển khai hạ tầng kỹ thuật mang lại tín hiệu lạc quan trong việc mời gọi nhà đầu tư thứ cấp. Điển hình như CCN Trung - Nê đang được nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng và là một trong những CCN có triển vọng nhất về thu hút đầu tư trong thời gian tới. Cùng với đó, Kiến Xương luôn coi lực lượng doanh nghiệp là “xương sống” của nền kinh tế nên các ngành, địa phương chủ động tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn huyện hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động với thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, Kiến Xương tập trung chỉ đạo quy hoạch các dự án phát triển kinh tế của huyện gắn với quy hoạch thế trận trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quy hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; vận động nhân dân thực hiện giao đất cho các dự án để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn mới. 

Ông Vũ Hồng Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhất là công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. 10 năm qua, toàn huyện đã có gần 400 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với 200 cán bộ, chiến sĩ của cơ quan Bộ CHQS tỉnh về 11 xã trong huyện giúp dân thu hoạch lúa, sơ tán dân, gia cố đê. Đơn vị đã thành lập các đoàn công tác với trên 600 lượt cán bộ, chiến sĩ về 33 xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự... Hàng năm, Kiến Xương đều thực hiện tốt công tác tuyển quân, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu cụm xã, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Uy tín của lực lượng vũ trang huyện ngày càng được nâng cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,02%/năm trở lên; đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 77,38 triệu đồng/năm, trên 25% số xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu Thủy 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày