Thứ 7, 25/03/2023, 17:39[GMT+7]

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng ngày 23/2, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình...

23.02.2023 | 16:19 PM

Xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức

Xây dựng sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là quan điểm nhất quán, cơ bản, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, được thể hiện rõ trong Nghị quyết...

18.02.2023 | 16:11 PM

Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình...

17.02.2023 | 10:27 AM

Tập trung sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm các điều kiện về quốc phòng, an ninh

Với chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường...

17.02.2023 | 09:26 AM

Kiến Xương: Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến...

16.02.2023 | 09:44 AM

Đẩy mạnh tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh

Chiều ngày 10/2, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về công tác tuyên...

10.02.2023 | 18:27 PM

Tổ chức tốt hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Chiều ngày 9/2, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tổ chức hội nghị nghe báo cáo công...

09.02.2023 | 17:08 PM

Đảng ủy Quân khu 3 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Sáng ngày 28/11, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình...

28.11.2022 | 17:15 PM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ gìn hòa bình để phát triển đất nước

Sáng 21/11, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong...

21.11.2022 | 17:39 PM

Công an tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Chiều ngày 14/11, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong...

14.11.2022 | 19:06 PM

Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Sáng ngày 4/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về...

04.11.2022 | 15:39 PM

Quỳnh Phụ: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng ngày 4/11, Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình...

04.11.2022 | 15:17 PM

Tiền Hải: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Sáng 2/11, Huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình...

02.11.2022 | 16:02 PM

Vũ Thư: 29 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Sáng ngày 2/11, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình...

02.11.2022 | 15:14 PM

Thành phố: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Sáng ngày 1/11, Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình...

01.11.2022 | 15:13 PM