Thứ 3, 18/06/2024, 03:30[GMT+7]

TP Hồ Chí Minh: Từng cá nhân tự đăng ký cam kết xây dựng văn hóa liêm chính

Thứ 7, 18/03/2023 | 17:42:57
1,392 lượt xem
Trong quá trình triển khai thực hiện, cần coi trọng văn hóa nêu gương, văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân... Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố cần tiên phong thực hiện các giải pháp mạnh mẽ xây dựng văn hóa liêm chính. Muốn vậy, đòi hỏi từng cá nhân tự đăng ký cam kết xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, không tiêu cực.

Quang cảnh hội nghị

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 và phát động phong trào thi đua tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 17/3.

Phát biểu tại Hội nghị, đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc Đảng bộ Khối đã nỗ lực đạt được trong năm qua, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho rằng, thời gian tới,  Đảng ủy Khối cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên; khẳng định vai trò vị trí của tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị của Thành phố. Đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng ủy Khối.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, một trong những nhiệm vụ quan trọng là sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp. Qua đó, đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt được theo chỉ tiêu đã đề ra; xác định những điểm nghẽn và tìm ra những giải pháp tháo gỡ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và từng mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là các vấn đề đặt ra trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của Thành phố. Nhấn mạnh đến một trong những nhiệm vụ cần tập trung là phát triển đảng viên, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho rằng, muốn thực hiện tốt nội dung này phải có kế hoạch cụ thể, tổ chức sinh hoạt chuyên đề bàn giải pháp, nhân rộng cách làm hay.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng lưu ý, Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố cần quan tâm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp gắn với chủ đề năm 2023 của UBND Thành phố, tập trung vào nâng cao chất lượng công vụ, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư… Đặc biệt, tìm ra những giải pháp mới, đột phá tại từng cơ quan, đơn vị trong quá trình tham gia chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhấn mạnh đến vai trò của việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho rằng, Đảng ủy Khối cần quan tâm triển khai hiệu quả, thiết thực nhất, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị.

Đồng chí cũng chỉ rõ, trong quá trình triển khai thực hiện, cần coi trọng văn hóa nêu gương, văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân... Cùng với tăng cường kiểm tra giám sát cấp ủy trực thuộc, Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố cần tiên phong thực hiện các giải pháp mạnh mẽ xây dựng văn hóa liêm chính. Muốn vậy, đòi hỏi từng cá nhân tự đăng ký cam kết xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, không tiêu cực.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2022, các tổ chức Đảng, tập thể cấp ủy, cá nhân đảng viên của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố đều bám sát nội dung yêu cầu kiểm điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách nhiệm vụ được giao để kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng thời rà soát, đối chiếu các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại chi bộ, đảng bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện các quy định về nêu gương của Đảng.

Nhìn chung, kết quả kiểm điểm tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022 đạt yêu cầu. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nêu cao tính tự phê bình và phê bình những mặt hạn chế, có phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục. Song song đó là đảm bảo đúng yêu cầu tinh thần “tự soi, tự sửa” trong đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo.

Kết quả, năm 2022 tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 98,45% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối ít nhất đạt 98% trở lên); tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 là 0,33% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối là dưới 0,4%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 97,4% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đạt 95% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 là 0% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối là dưới 0,4%.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố tặng hoa chúc mừng 2 đảng bộ cơ sở và 7 đảng viên được đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh xem xét quyết định khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022). Dịp này, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tặng Giấy khen cho 15 cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022. 1 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022); 30 tổ chức cơ sở đảng đạt thành tích tốt trong từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2022; 68 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 – 2022).

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối đã phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) trong toàn Đảng bộ Khối.  

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày