Thứ 6, 24/05/2024, 15:22[GMT+7]

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác

Thứ 2, 24/07/2023 | 09:15:06
4,707 lượt xem
Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của toàn ngành và nhiệm vụ chính trị của huyện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để không ngừng nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận xử lý tin báo tội phạm, công tác thi hành án hình sự tại xã Đông La.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành kiểm sát Thái Bình là: “Đề xuất, thực hiện giải quyết các vụ án, vụ việc bảo đảm có căn cứ, trách nhiệm, đúng pháp luật”, để tăng cường trách nhiệm công tố, trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tài liệu của kiểm sát viên, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã chỉ đạo cải tiến phương pháp trích cứu hồ sơ vụ án hình sự kết hợp lập bản tổng hợp chứng cứ ngay trong quá trình kiểm sát điều tra. Khi trích cứu hồ sơ phải nêu rõ được những thiếu sót, vi phạm trong tài liệu hồ sơ để yêu cầu khắc phục. Kiểm sát viên khi báo cáo đề xuất giải quyết vụ việc phải có bản trích cứu, tổng hợp chứng cứ kèm theo. Chú trọng thực hiện tốt việc đào tạo tại chỗ kiến thức nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác cho cán bộ, tổ chức nghiên cứu biện pháp, cách làm đối với một số tác nghiệp, văn bản trong công tác nghiệp vụ để hướng dẫn thống nhất trong cơ quan.

Từ thực tiễn công tác nhận thấy việc ban hành các yêu cầu và chất lượng của các văn bản yêu cầu là yếu tố quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã xác định thực hiện giải pháp đột phá là “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các văn bản yêu cầu trong thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp”. Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo kiểm sát viên nghiên cứu, nắm chắc các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Chủ động đề xuất và tăng cường ban hành các văn bản yêu cầu trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng dân sự bảo đảm hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng đã ban hành yêu cầu xác minh, điều tra đối với 100% các tin báo tội phạm, các vụ án hình sự đang điều tra; ban hành 31 yêu cầu khác trong tố tụng hình sự và tố tụng dân sự, tăng 12 yêu cầu so với cùng kỳ năm 2022. Qua đó bảo đảm giải quyết xử lý triệt để các nguồn tin tội phạm, các vụ án hình sự và các vụ, việc dân sự, chống oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 59 tố giác, tin báo về tội phạm; đã kiểm sát khởi tố 64 vụ án, phê chuẩn khởi tố 105 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân huyện quyết định truy tố 62 vụ án, 109 bị can bảo đảm đúng tội danh, điều khoản. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện số hóa hồ sơ 100% các vụ án hình sự nghiêm trọng phức tạp phục vụ tranh tụng. Chú trọng phát hiện, kiên quyết kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp và trong  6 tháng đầu năm đã ban hành 4 kháng nghị phúc thẩm, 16 kiến nghị trong các lĩnh vực.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành tích cực tham gia xử lý các vụ việc phức tạp, nhất là tham mưu giải pháp bảo đảm an ninh trật tự tại xã Đông Á, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Làm tốt nhiệm vụ đầu mối chủ trì giao ban liên ngành tư pháp, phối hợp với các ngành đánh giá tình hình tội phạm, đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm mới, xác định và giải quyết 14 vụ án điểm.

Kết quả, 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu trong 7/7 khâu công tác nghiệp vụ đều hoàn thành đúng tiến độ, nhiều chỉ tiêu đã thực hiện vượt kế hoạch cả năm; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ luôn đề cao trách nhiệm, duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nội bộ đoàn kết, dân chủ xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh.
6 tháng cuối năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng tiếp tục đoàn kết, chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp để bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2023, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tiếp tục quán triệt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả” để thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá, tăng cường vai trò công tố trong quá trình điều tra, kiên quyết yêu cầu xử lý nghiêm minh, triệt để các vụ án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, các vụ án tham nhũng, kinh tế liên quan đến chức vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Nhân rộng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để cải tiến phương pháp nghiên cứu hồ sơ, số hóa hồ sơ vụ án và trình chiếu, nâng cao chất lượng, hiệu quả tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp liên ngành, áp dụng các biện pháp kiểm sát để yêu cầu tích cực xác minh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, thi hành án dân sự, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, phòng ngừa vi phạm, tội phạm diễn biến phức tạp, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.

Phan Vũ Trang
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày