Thứ 5, 23/05/2024, 06:03[GMT+7]

Đổi mới phương pháp phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị

Thứ 4, 09/08/2023 | 18:07:36
2,630 lượt xem
Chiều ngày 9/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến khai trương hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet; giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; trưởng ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo và giảng viên chuyên trách thuộc trung tâm chính trị cấp huyện.

Theo Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Bí thư đã giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức thí điểm việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet phù hợp với từng đối tượng. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về đổi mới căn bản nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn. Việc đưa vào sử dụng hệ thống thí điểm nhằm đổi mới phương pháp phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Khuyến khích cán bộ, đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực tự nghiên cứu, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và kỳ vọng hệ thống thí điểm sẽ góp phần thúc đẩy tạo ra bước thay đổi mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Để hệ thống thí điểm đi vào vận hành hiệu lực, hiệu quả, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị các cấp ủy cần nhận thức sâu sắc việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet là xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng yêu cầu phát triển góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng. Việc thí điểm phải bảo đảm yêu cầu kiến thức lý luận chính trị đưa vào phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật phải phù hợp với đối tượng, phục vụ hiệu quả mục tiêu làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong xã hội, khai thác tối ưu các thành tựu công nghệ trong ứng dụng thí điểm hệ thống nhằm đạt hiệu quả trong việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị. Đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị được chọn thí điểm phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện hệ thống thí điểm, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác học tập lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lấy kết quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đồng thời tích cực đóng góp ý kiến về Ban Tuyên giáo Trung ương để bổ sung hoàn thiện hệ thống thí điểm làm cơ sở để đề xuất Bộ Chính trị cho phép triển khai phổ biến.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (từ chiều ngày 9/8 đến hết ngày 10/8), trong đó dành phần lớn thời gian đánh giá lại kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023; đồng thời để các đơn vị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về: nâng cao công tác chiêu sinh, mở lớp tại các trung tâm chính trị cấp huyện; nâng cao chất lượng hoạt động của giảng viên kiêm nhiệm tại trung tâm chính trị cấp huyện; nâng cao vai trò và vị thế của trung tâm chính trị cấp huyện; xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn…

Ngoài ra, các đại biểu còn được tập huấn các chuyên đề: một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khái quát về hệ thống chính trị ở Việt Nam; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ ở cơ sở; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội cựu chiến binh ở cơ sở; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội nông dân ở cơ sở; chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Đào Quyên

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày