Thứ 3, 27/02/2024, 03:54[GMT+7]

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên Trung ương Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng, các chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo cấp cao của...

30.09.2023 | 23:30 PM

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 42 ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn mỗi một ủy viên Trung ương Đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải...

25.09.2023 | 17:05 PM

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Sáng ngày 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023.

18.09.2023 | 17:16 PM

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 54 ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chỉ rõ lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là dịp để các Ủy viên Trung ương Đảng nhìn...

11.09.2023 | 16:11 PM

Góp phần triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao ở địa phương

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với phó bí thư, chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND), chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

16.08.2023 | 08:42 AM

Đổi mới phương pháp phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị

Chiều ngày 9/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến khai trương hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến...

09.08.2023 | 18:11 PM

Khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Sáng ngày 14/12, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý...

14.12.2022 | 21:50 PM

Hà Nội: Gần 240 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, những nội dung truyền tải tại lớp bồi dưỡng rất quan trọng nhằm nâng cao trình độ, bản...

12.08.2022 | 09:45 AM

Hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Ngày 26/11, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2020 tiếp tục học tập với các chuyên đề: Xây dựng, chỉnh...

26.11.2020 | 20:39 PM

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Trong 2 ngày 25-26/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 364 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh...

25.11.2020 | 17:24 PM