Thứ 5, 20/06/2024, 10:14[GMT+7]

Đông Hưng: Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ huyện năm 2023

Thứ 5, 24/08/2023 | 16:17:00
13,226 lượt xem
Trong 2 ngày (23 - 24/8), Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đông Hưng tổ chức diễn tập chiến đấu tại 10 xã: Đông Hợp, Hợp Tiến, Nguyên Xá, Đông Hoàng, Đông Quan, Đông Quang, Đông Á, Đông Kinh, Đông Vinh, Đông Tân trong khu vực phòng thủ năm 2023.

Đảng ủy xã Đông Hợp tổ chức hội nghị thực hiện các nội dung diễn tập chiến đấu.

Đợt diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 diễn ra với 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, xử lý tình huống A2. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Đảng ủy xã tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ, quyết nghị chủ trương, biện pháp nhiệm vụ chiến đấu; UBND xã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ, hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm chiến đấu, thông qua và phê duyệt kế hoạch cho các ban, ngành. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ tổ chức lực lượng thực binh đánh định tiến công hỏa lực vào địa bàn.

Đảng ủy xã Đông Hoàng tổ chức kỳ họp chuyên đề trong diễn tập.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, diễn tập khu vực phòng thủ tại 10 xã trong khu vực phòng thủ huyện đã được thực hiện tốt, bảo đảm về nội dung, thời gian, chất lượng, các thành viên trong khung diễn tập có tác phong nghiêm túc; ý thức kỷ luật cao, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ. Quá trình thực binh sát với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể…

Trung Hiếu