Thứ 3, 28/05/2024, 02:12[GMT+7]

Ra mắt mô hình Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Thứ 6, 14/10/2022 | 15:46:45
20,590 lượt xem
Sáng ngày 14/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ ra mắt mô hình Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Quỳnh Minh.

Các đại biểu và nhân dân xã Quỳnh Minh dự lễ ra mắt mô hình Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 42 về xây dựng mô hình “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. Mô hình được xây dựng thí điểm tại xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) - một trong những địa phương đi đầu trên địa bàn toàn tỉnh đối với việc thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Xã Quỳnh Minh ra mắt ban chỉ đạo mô hình, các ban vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Mô hình hoạt động trên cơ sở lấy hoạt động của các ban vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại các thôn làm nòng cốt, tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong mỗi gia đình, thôn, tổ dân phố và toàn xã hội.

Đại diện các hộ gia đình, Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đăng ký chăm sóc di tích.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Minh đã công bố quyết định thành lập và ra mắt ban chỉ đạo mô hình, các ban vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đại diện các hộ gia đình, Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đăng ký chăm sóc di tích.

Tú Anh