Thứ 6, 24/05/2024, 10:55[GMT+7]

Đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển của tỉnh

Thứ 5, 05/01/2023 | 19:18:55
13,510 lượt xem
Chiều ngày 5/1, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2022, chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình không ngừng được nâng cao, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh có 92,6% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 94% số thôn, tổ dân phố, khu phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 73% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 73,6% số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 62,5% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hiệu quả hoạt động của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở được nâng cao, số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 35,8%, số gia đình thể thao đạt 25,8%. Hiện toàn tỉnh có 474 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 866 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 1.054 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình...

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được trao tặng khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Nhiệm vụ năm 2023 là chú trọng triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh về lĩnh vực văn hóa và công tác gia đình; tiếp tục triển khai thực hiện đề án hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai mô hình khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Phòng Văn hóa Thông tin huyện Kiến Xương nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị ngay từ đầu năm 2023, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần triển khai, hướng dẫn cụ thể tới các đơn vị cơ sở để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác thông tin, truyền thông; tăng cường công tác phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo để đảm bảo hiệu quả, chất lượng các nội dung, chương trình đề ra. Cần có hướng dẫn các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh từ quần chúng nhân dân; xây dựng và thực hiện kế hoạch của ngành trong năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm. Từ tham luận của các đại biểu tại hội nghị, ngành văn hóa, thể thao, du lịch cần khẩn trương chỉ đạo giải quyết nhằm xây dựng văn hóa trở thành sức mạnh, động lực phát triển của tỉnh.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người cao tuổi tỉnh.

Tú Anh