Thứ 2, 15/04/2024, 07:41[GMT+7]

Thanh niên thành phố Thái Bình: Xung kích chuyển đổi số

Thứ 7, 30/12/2023 | 16:42:43
4,734 lượt xem
Với sự nhiệt huyết và nhạy bén trong tiếp cận khoa học công nghệ, các cấp bộ đoàn ở thành phố Thái Bình đã phát huy tinh thần xung kích trong chuyển đổi số bằng những việc làm thiết thực, mang lại kết quả tích cực.

Video: 301223-THANH_NIEN_TP_CHUYEN_DOI_SO.mp4?_t=1703929291

Xuân Phương – Nguyễn Triệu