Thứ 2, 27/05/2024, 17:43[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng đạt 581.766 triệu đồng

Thứ 5, 18/01/2024 | 18:29:01
5,067 lượt xem
Chiều ngày 18/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm 2023, triển khai một số nhiệm vụ năm 2024.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ tổ chức cho người dân vay vốn.

Năm 2023, tổng nguồn vốn tín dụng của huyện đạt 582.494 triệu đồng, tăng 61.042 triệu đồng so với năm 2022 (tỷ lệ tăng trưởng đạt 11,71%), đạt 99,81% kế hoạch năm; tổng dư nợ 581.766 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch giao, tăng 60.825 triệu đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng 11,68%. Công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn của Ngân hàng CSXH huyện ngày càng được củng cố và nâng cao về chất lượng... Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,1%/tổng dư nợ. Hoạt động cho vay của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thông qua phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện với quy mô ngày càng mở rộng.

Quý I/2024 và những tháng tiếp theo, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ tập trung đôn đốc thu hồi nợ đến hạn cho vay quay vòng, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kiên quyết đối với những món vay quá hạn; thực hiện tín dụng chính sách xã hội thông qua việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhằm thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và công tác an sinh xã hội.

Nguyễn Cường