Thứ 2, 15/04/2024, 03:17[GMT+7]

Thái Thụy: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng tăng 2,81%

Sáng ngày 12/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thái Thụy tổ chức phiên họp quý I/2024; tập huấn nghiệp vụ Ngân...

12.04.2024 | 17:49 PM

Quỳnh Phụ: Tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng đạt 581.766 triệu đồng

Chiều ngày 18/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm 2023, triển khai...

18.01.2024 | 18:32 PM

Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 47,21% so với năm 2017

Sáng ngày 27/4, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

28.04.2023 | 00:06 AM

Thành phố: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi đạt gần 155 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH thành phố đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có điều kiện phát...

14.04.2022 | 20:58 PM

Thành phố: Tổng dư nợ cho vay vốn ưu đãi đạt gần 161,8 tỷ đồng

Năm 2021, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đã bám sát các văn bản, nghị quyết của HĐQT các cấp, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,...

12.01.2022 | 17:47 PM

Tổng dư nợ cho vay của hệ thống quỹ TDND tăng 8,8%

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, đến hết tháng 12/2020, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn...

27.01.2021 | 16:51 PM

Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 4,61%

Chiều ngày 18/1, UBND tỉnh tổ chức họp Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh nghe báo cáo kết quả hoạt động năm...

18.01.2021 | 20:51 PM

Hưng Hà: Ủy thác cho các tổ chức hội, đoàn thể hơn 404,4 tỷ đồng vốn

Đến hết tháng 5/2020, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hưng Hà đã ủy thác cho các tổ chức hội, đoàn thể số vốn hơn 404,4 tỷ đồng, chiếm...

24.06.2020 | 09:46 AM

Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 8,27%

Chiều ngày 14/11, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ quý I/2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh nghe báo cáo...

14.01.2020 | 19:03 PM

Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tăng 9,8%

Từ đầu năm đến nay, ngành Ngân hàng tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín...

26.07.2019 | 18:16 PM

Tổng dư nợ cho vay ưu đãi của Chính phủ tăng 5,2%

Sáng ngày 9/7, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và phương...

09.07.2019 | 15:40 PM